Ehliyet Sınav Soruları
Doğru

Yanlış

Boş
Twitter'da Paylaş Google+'da Paylaş
Anasayfa » 2013 Ehliyet Sınav Soruları ve Cevapları

24 AĞUSTOS 2013 TRAFİK DERSİ ÇIKMIŞ EHLİYET SINAV SORULARI

Soru 1 24 Ağustos 2013 Trafik Ehliyet Sınav Soruları
Aşağıdakilerden hangisi trafik psikolojisinin hedeflerindendir?

A) Stresli olarak araç kullanmayı teşvik etmek
B) Kurallara uymayan sürücüleri cezalandırmak
C) Saygısız ve tedbirsiz davranışlar kazandırmak
D) Toplumda insan faktöründen kaynaklanan trafik kazalarının azalmasını sağlamak

Soru 2
Hangi kişilik özelliğinin sürücülerde olması trafik ortamında riskli davranışı artırır?

A) Asabi
B) Saygılı
C) Hoş görülü
D) Bencil olmayan

Soru 3
Karayolları Trafik Kanunu’na göre aşağıdaki bakanlıklardan hangisinin trafikle ilgili görevi ve yetkisi yoktur?

A) Sağlık Bakanlığı
B) İçişleri Bakanlığı
C) Kültür ve Turizm Bakanlığı
D) Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı

Soru 4
Yayaların ve araç kullananların diğer yaya ve araç kullananlara göre, yolu kullanma sırasındaki öncelik hakkına ne denir?

A) Geçiş yolu
B) Geçiş hakkı
C) Geçiş kolaylığı
D) Geçiş üstünlüğü

Soru 5 24 Ağustos 2013 Trafik Ehliyet Sınav Soruları
Araçların emniyetle seyrine devam edebilmesi için vites küçültmeyi gerektiren uzunluk veya açıdaki yol eğimine ne denir?

A) Viraj
B) Gabari
C) Platform
D) Tehlikeli eğim

Soru 6
Yapısı itibariyle, sürücüsü dahil en fazla dokuz oturma yeri olan ve insan taşımak için imal edilmiş bulunan motorlu taşıta ne ad verilir?

A) Otobüs
B) Otomobil
C) Kamyon
D) Kamyonet

Soru 7
I- Üzerlerini çizerek veya delerek bozmak
II- Yerlerini değiştirmek veya ortadan kaldırmak
III- Görülmelerini güçleştirecek şekilde bir şey atmak

Kara yolu yapısı ve trafik işaretleri ile ilgili olarak yukarıdaki davranışlardan hangilerini yapmak yasaktır?

A) Yalnız I
B) I ve II
C) II ve III
D) I, II ve III

Soru 8
Akan trafikte, trafik görevlisinin hangi hareketi daha önce açık olan yolun kapanacağı, kapalı olan yolun ise açılacağı anlamındadır? trafik soru 9

Soru 9 24 Ağustos 2013 Trafik Ehliyet Sınav Soruları
Aksine bir durum yoksa, ışıklı trafik işaret cihazında yeşil ışık yanmakta ise sürücü ne yapmalıdır?

A) Durmadan dikkatli geçmeli
B) Sağdan gelen araçların geçmesini beklemeli
C) Durmalı, yolu kontrol ettikten sonra geçmeli
D) İlk geçiş hakkı yayaların olduğu için beklemeli

Soru 10
Şekildeki trafik işaretini gören sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?
trafik soru 11
A) Yolu kontrol etmesi
B) Aracını yavaşlatması
C) Takip mesafesini azaltması
D) O bölgeden dikkatli geçmesi

Soru 11
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisine yaklaşıldığını bildirir?
trafik soru 12
A) Okul geçidine
B) Yürüyüş yoluna
C) Gençlik kampına
D) Alt veya üst geçitlere

Soru 12
Aşağıdakilerden hangisi sağa tehlikeli devamlı viraj trafik işaretidir? trafik soru 13

Soru 13 24 Ağustos 2013 Trafik Ehliyet Sınav Soruları
Şekildeki trafik işareti sürücüye neyi bildirir?
trafik soru 14
A) 70 metreden sonra yolun daralacağını
B) 70 metreden sonra park alanı olduğunu
C) Saatteki hızın 70 kilometreyi geçmeyeceğini
D) Takip mesafesinin 70 metreden az olmayacağını

Soru 14
Aşağıdakilerden hangisi yol ver işaretidir? trafik soru 15

Soru 15
trafik soru 16 Taşıt yolları üzerine çizilen şekildeki yatay işaretlemelerden hangileri yaya geçidini gösterir?

A) Yalnız I
B) I ve II
C) II ve III
D) I, II ve III

Soru 16
Uyuşturucu veya uyarıcı madde aldığı tespit edilen sürücü hakkında aşağıdaki işlemlerden hangisi yapılır?

A) Sadece para cezası verilir.
B) Sürücü belgesi 6 ay süreyle geri alınır.
C) En sağ şeritten gitmek koşuluyla araç kullanmasına izin verilir.
D) İdari para cezasının yanısıra sürücü belgesi 5 yıl süreyle geri alınır ve Türk Ceza Kanunu hükümleri uygulanır.

Soru 17 24 Ağustos 2013 Trafik Ehliyet Sınav Soruları
trafik soru 18 Şekildeki gibi devamlı çizgi bulunan kara yolu için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Çizginin yolda ayırıcı görev yaptığı
B) Diğer şeride geçilemeyeceği
C) Öndeki aracın geçilebileceği
D) İki yönlü kara yolu olduğu

Soru 18
Şekildeki kara yolunda numaralandırılmış şeritlerden hangisi sadece geçme için kullanılır?
trafik soru 19
A) 1
B) 2
C) 3
D) 1 ve 3

Soru 19
Aksine bir işaret yoksa yerleşim yeri dışındaki şehirler arası çift yönlü kara yollarında aşağıdakilerden hangisinin azami hızı 90 km/saat olmalıdır? trafik soru 20

Soru 20
Önündeki aracı güvenli ve yeterli mesafeden izlemeyen sürücü için aşağıdakilerden hangisi kesinlikle söylenir?

A) Çok dikkatli olduğu
B) Çok tecrübeli olduğu
C) Trafik kuralına uymadığı
D) Yolun yapısına bağlı olarak hareket ettiği

Soru 21
Arkasındaki aracın geçme uyarısını alan araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

A) Uzağı gösteren lambaları yanıyorsa, yakını gösteren lambaları yakması
B) Daha erken davranarak önündeki aracı geçmeye başlaması
C) Aracını, izlediği şeridin sağından sürmesi
D) Taşıt yolu dar ise sağa yaklaşması

Soru 22
trafik soru 23 Sağa dönmek isteyen şekildeki 1 numaralı araç sürücüsü aşağıdaki işlemleri hangi sıra ile yapmalıdır?
1- Hızın azaltılması
2- Dönüş işaretinin verilmesi
3- Dar bir kavisle dönülmesi
4- Sağ şeride girilmesi


A) 1 - 2 - 3 - 4
B) 1 - 4 - 2 - 3
C) 2 - 4 - 1 - 3
D) 4 - 2 - 1 - 3

Soru 23
trafik soru 24 Şekle göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) 2 numaralı aracın öncelikle geçmesi
B) 1 numaralı aracın hızını artırarak kavşağa girmesi
C) 2 numaralı aracın 3 numaralı aracın geçmesini beklemesi
D) 3 numaralı aracın 2 numaralı aracı ikaz ederek durdurması

Soru 24
Şekildeki gibi eğimsiz iki yönlü dar yoldaki karşılaşmada 2 numaralı aracın sürücüsü ne yapmalıdır?
trafik soru 25
A) U dönüşü yapmalı
B) 1 numaralı araca yol vermeli
C) İlk geçiş hakkını kendisi kullanmalı
D) 1 numaralı aracın sürücüsünü ikaz edip durdurmalı

Soru 25
Şekildeki araç sürücüsü, kamu hizmeti yapan yolcu taşıtı durağının en az kaç metre mesafe dışına aracını park edebilir?
trafik soru 26
A) 5
B) 10
C) 15
D) 20

Soru 26
Geceleyin önündeki aracı geçmek isteyen sürücü, bu araçla yan yana gelinceye kadar hangi ışıkları kullanmalıdır?

A) Sis ışıklarını
B) Acil uyarı ışıklarını
C) Uzağı gösteren ışıkları
D) Yakını gösteren ışıkları

Soru 27
Araçlar yüklenirken aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?

A) Gabarinin aşılması
B) Araç dengesinin korunması
C) Trafik güvenliğinin dikkate alınması
D) Taşıma sınırına ve dingil ağırlığına uyulması

Soru 28
I- Alkol veya madde bağımlılığı
II- Eğitim eksikliği ve tedbirsizlik
III- Tehlikeye atılmaya hazır kişilik yapısı

Yukarıdakilerden hangileri kazalara yol açan faktörlerdendir?

A) Yalnız I
B) I ve II
C) II ve III
D) I, II ve III

Soru 29
Otomobillerin trafiğe çıkarılabilmesi için aşağıdakilerden hangisinin yaptırılması zorunludur?

A) Zorunlu mali sorumluluk sigortası
B) Koltuk ferdi kaza sigortası
C) Kasko sigortası
D) Aracın bakımı

Soru 30
Aşağıdakilerden hangisi sürücü belgesinin geri alınmasının sebeplerindendir?

A) Sürücü belgesi sınıfına uymayan araç kullanılması
B) Sürücü belgesinin hile ile alınmış olduğunun tespit edilmesi
C) Sürücünün kaza yaptığının tespit edilmesi
D) Sürücünün 65 yaşını doldurmuş olması

Soru 31
I- Korkutmak veya şaşırtmak
II- Su, çamur ve benzerlerini sıçratmak, atmak ve dökmek
III- Keyfi davranışlarda bulunmak suretiyle yaya veya araç trafiğini tehlikeye düşürmek

Sürücülerin yukarıdaki davranışlarından hangileri, kişilere zarar verecek tedbirsiz ve saygısız davranışlar kapsamına girer?

A) Yalnız I
B) I ve II
C) II ve III
D) I, II ve III

Soru 32
Haritaların alt kenar çizgisi hangi ana yönü gösterir?

A) Batı
B) Doğu
C) Güney
D) Kuzey

yorum yaz
24 Ağustos 2013 Trafik ve Çevre Bilgisi Dersi Ehliyet Sınav Soruları için yapılan yorumlar