Ehliyet Sınav Soruları
Doğru

Yanlış

Boş
Twitter'da Paylaş Google+'da Paylaş
Anasayfa » 2013 Ehliyet Sınav Soruları ve Cevapları

29 HAZİRAN 2013 TRAFİK DERSİ ÇIKMIŞ EHLİYET SINAV SORULARI TEST ÇÖZ

Soru 1 29 Haziran 2013 Trafik Ehliyet Sınav Soruları
Aşağıdakilerden hangisi sürücülerde olması gereken davranışlardandır?

A) Kendini üstün görmek
B) Kendi kendine kurallar koymak
C) Paylaşmayı bilmek ve saygılı olmak
D) Saygıyı öncelikle başkalarından beklemek

Soru 2
Alkollü içki içen bir sürücüde aşağıdaki durumlardan hangisi görülür?

A) Dinç ve zinde olma
B) Reflekslerinde zayıflama
C) Manevra kabiliyetinde artma
D) Aşırı hareketli ve uyumlu olma

Soru 3
Aşağıdakilerden hangisi sürücüye ait trafik kazası sebebidir?

A) Yorgun ve uykusuz olarak araç kullanması
B) Aracını kullandığı yolun bozuk olması
C) Uyarı işaretlerinin yetersiz olması
D) Aracının arıza yapması

Soru 4
Belediyeler, aşağıdakilerden hangisini yapmakla görevli değildir?

A) Sorumlu olduğu yollarda, yer işaretlemeleri yapmak
B) Kara yollarındaki işaretleme standartlarını tespit etmek
C) Çocuklar için trafik eğitim tesisleri yapmak veya yaptırmak
D) Sorumlu olduğu yollarda, gerekli görülen yerlere trafik levhaları koymak

Soru 5 29 Haziran 2013 Trafik Ehliyet Sınav Soruları
Yetkililerce, araçla ilgili belgelerin alınıp aracın belirli bir yere çekilerek trafikten alıkonulmasına ne denir?

A) Trafik suçu
B) Trafik terörü
C) Trafik kusuru
D) Trafikten men

Soru 6
trafik soru 7 Şekle göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) 1 ve 2 numaralı taşıtlar ana yoldadır.
B) 3 ve 4 numaralı taşıtlar tali yoldadır.
C) 3 ve 4 numaralı taşıtlar bölünmüş kara yolundadır.
D) 1, 2, 3 ve 4 numaralı taşıtlar iki yönlü kara yolundadır.

Soru 7
Trafik görevlisinin geceleyin ışıklı işaret çubuğunu şekildeki gibi hareket ettirmesinin sürücüler için anlamı nedir?
trafik soru 8
A) Dur işareti
B) Geç işareti
C) Yavaşlatma işareti
D) Hızlandırma işareti

Soru 8
Şekildeki aracın yoluna devam edebilmesi için, ışıklı trafik işaret cihazında yanan ışığın rengi ne olmalıdır?
trafik soru 9
A) Sarı
B) Yeşil
C) Kırmızı
D) Kırmızı ile birlikte sarı

Soru 9 29 Haziran 2013 Trafik Ehliyet Sınav Soruları
trafik soru 10 Şekle göre aşağıdakilerden hangisi yasaktır?

A) Araçların takip mesafesine uyması
B) 2 numaralı aracın 1 numaralı aracı geçmesi
C) 3 numaralı kamyonun önündeki araçları geçmesi
D) 2 numaralı aracın 1 numaralı aracı geçerken hızını arttırması

Soru 10
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisine yaklaşıldığını bildirir?
trafik soru 11
A) Demir yolu alt geçidine
B) Demir yolu üst geçidine
C) Kontrollü demir yolu geçidine
D) Kontrolsüz demir yolu geçidine

Soru 11
Kara yolunun sağ ve soluna konan şekildeki trafik işaretleri sürücülere aşağıdakilerden hangisine yaklaşıldığını bildirir?
trafik soru 12
A) Kavşağa
B) Köprüye
C) Tali yola
D) Demir yoluna

Soru 12
Aşağıdakilerden hangisi kontrolsüz kavşak trafik işaretidir? trafik soru 13

Soru 13 29 Haziran 2013 Trafik Ehliyet Sınav Soruları
Şekildeki trafik işareti neyi yasaklar?
trafik soru 14
A) Geri gitmeyi
B) Sola dönmeyi
C) U dönüşü yapmayı
D) Ada etrafında dönmeyi

Soru 14
Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi, öndeki taşıtı geçme yasağının sona erdiğini bildirir? trafik soru 15

Soru 15
Kavşaklara yaklaşırken yol üzerine çizilmiş şekildeki oklar sürücülere neyi bildirir?
trafik soru 16
A) Hızın artırılması gerektiğini
B) Sağa ve sola dönülemeyeceğini
C) Seyir yönüne uygun şeridin kullanılması gerektiğini
D) Durma, duraklama ve park etmenin yasaklanmış olduğunu

Soru 16
Ticari amaçlı yük veya yolcu taşımacılığında kullanılan araç resimleri verilmiştir. trafik soru 17 Bu araçlardan hangilerini şehirler arasında kullanan bir şoförün 24 saat süre içerisinde; devamlı olarak 4,5 saatten fazla sürmesi yasaktır?

A) Yalnız I
B) I ve II
C) II ve III
D) I, II ve III

Soru 17 29 Haziran 2013 Trafik Ehliyet Sınav Soruları
trafik soru 18 Şekildeki kamyon sürücüsü alt geçitten geçerken aşağıdakilerden hangisini dikkate almalıdır?

A) Taşıma sınırını
B) Sınırlı yükseklik gabarisini
C) Geçme yasağını
D) Dingil ağırlığını

Soru 18
Aksine bir işaret yoksa şekildeki aracın yerleşim yeri içindeki azami hızı saatte kaç kilometredir?
trafik soru 19
A) 50
B) 70
C) 80
D) 90

Soru 19
Şekildeki 1 numaralı araç 80 km/saat hızla seyrederken önündeki araca en fazla kaç metre yaklaşabilir?
trafik soru 20
A) 10
B) 20
C) 30
D) 40

Soru 20
Şekle göre, hangi numaralı araç sürücüsünün yaptığı, öndeki aracı geçme kuralına aykırıdır?
trafik soru 21
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4

Soru 21
trafik soru 22 Şekildeki gibi sağa dönüş sırasında aşağıdakilerden hangisinin yapılması yanlıştır?

A) Dönülen kara yolunun gidiş şeridine girilmesi
B) Karşıya geçen yayalara yol verilmesi
C) Geniş kavisle dönülmesi
D) Dar kavisle dönülmesi

Soru 22
Şekildeki kontrolsüz kavşakta karşılaşan araçların geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalıdır?
trafik soru 23
A) 1 - 2 - 3
B) 2 - 1 - 3
C) 3 - 1 - 2
D) 3 - 2 - 1

Soru 23
Aşağıdakilerden hangisi geçiş üstünlüğüne sahip araçlardandır?

A) Motosiklet
B) İtfaiye aracı
C) Tarım traktörü
D) Toplu taşıma aracı

Soru 24
Eğimli iki yönlü dar yollarda karşılaşan araç sürücüleri için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) İnen araç sürücüsünün çıkan araç sürücüsüne yol vermesi
B) Çıkan araç sürücüsünün inen araç sürücüsüne yol vermesi
C) İnen araç sürücüsünün çıkan araç sürücüsünü ikaz edip durdurması
D) İnen araç sürücüsünün aracın motorunu durdurup, vitesi boşa alması

Soru 25
Aşağıdakilerin hangisindeki araçlar park yerine uygun şekilde park edilmiştir? trafik soru 26

Soru 26
Geceleyin öndeki aracı yakından takip ederken hangi ışıkları yakmak zorunludur?
A) Sis ışıklarını
B) Park ışıklarını
C) Yakını gösteren ışıkları
D) Uzağı gösteren ışıkları

Soru 27
Aşağıdaki taşıtlardan hangisinin otoyolda sürülmesi yasaktır? trafik soru 28

Soru 28
Aşağıda verilen taşıtların hangisinde, sürücülerin koruma başlığı ve koruma gözlüğü, yolcuların ise koruma başlığı takması zorunludur?

A) Otobüslerde
B) Minibüslerde
C) Otomobillerde
D) Motosikletlerde

Soru 29
Şekle göre, hangi numaralı araç sürücüsünün davranışı asli kusurlu hâllerden sayılır?
trafik soru 30
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4

Soru 30
Ağır hasarlı veya ölümlü trafik kazalarına karışan sürücülerin aşağıdakilerden hangisini yapması yasaktır?

A) Kazaya karışan aracın yerini değiştirmesi
B) Olayı en kısa zamanda yetkililere bildirmesi
C) Trafik güvenliği için ışıklı yansıtıcı cihazlar koyması
D) İstenildiği takdirde gerekli bilgi ve belgeleri karşı tarafa vermesi

Soru 31
Aşağıdakilerden hangisinin trafikteki araçlarda bulunması zorunludur?

A) Kasko poliçesi
B) Yağ değişim kartı
C) Araç tescil belgesi
D) Periyodik bakım kartı

Soru 32
Aşağıdakilerden hangisi çevreye duyarlı bir davranış değildir?

A) Sigara külü ve izmaritlerinin veya başka şeylerin yola atılıp dökülmesi
B) Bir yere giderken toplu taşıma araçlarının kullanılması
C) Trafiğin yoğun olduğu saatlerde trafiğe çıkılmaması
D) Sürücünün en kısa ve en uygun yolu kullanması

yorum yaz
29 Haziran 2013 Trafik ve Çevre Bilgisi Dersi Ehliyet Sınav Soruları için yapılan yorumlar