Ehliyet Sınav Soruları
Doğru

Yanlış

Boş
Twitter'da Paylaş Google+'da Paylaş
Anasayfa » 2013 Ehliyet Sınav Soruları ve Cevapları

2 KASIM 2013 TRAFİK DERSİ ÇIKMIŞ EHLİYET SINAV SORULARI TEST ÇÖZ

Soru 1 2 Kasım 2013 Trafik Ehliyet Sınav Soruları
I- Trafik kültürünün ve güvenlik bilincinin gelişmesine katkıda bulunmak
II- İnsan faktöründen kaynaklanan trafik kazalarının azalmasını sağlamak
III- Trafik kazaları nedeniyle, insan, araç ve çevrede meydana gelen zararı azaltmak

Verilenlerden hangileri trafik psikolojisinin hedeflerindendir?

A) Yalnız I
B) I ve II
C) II ve III
D) I, II ve III

Soru 2
Aşağıdakilerden hangisi ruhsal yapısı bozuk sürücü davranışlarındandır?

A) Kullandıkları her araçta geçiş üstünlüğünü kendilerine ait sanmak
B) Başkalarının haklarına saygı göstermek
C) Kurallara uymaya özen göstermek
D) Hırslı ve kızgın olmamak

Soru 3
Emniyet Genel Müdürlüğünün yetki alanı dışındaki yerlerde, trafiğin düzenlenmesi ve denetlenmesini hangi kuruluş yerine getirir?

A) İl Özel İdareleri
B) Afet İşleri Genel Müdürlüğü
C) Jandarma Genel Komutanlığı
D) Sivil Savunma Genel Müdürlüğü

Soru 4
Kara yolunda, ticari olarak tescil edilmiş bir motorlu taşıtı süren kişiye ne ad verilir?

A) Şoför
B) Sürücü
C) İşleten
D) Araç sahibi

Soru 5 2 Kasım 2013 Trafik Ehliyet Sınav Soruları
Şekildeki araçlardan hangileri beklemelidir?
trafik soru 6
A) Yalnız 1
B) Yalnız 2
C) 1 ve 3
D) 2 ve 4

Soru 6
Işıklı trafik işaret cihazında kırmızı ile birlikte sarı ışığın yanması sürücüye neyi bildirir?
A) Geri dönmesini
B) Motoru durdurmasını
C) Harekete hazırlanmasını
D) Biraz sonra kırmızı ışığın yanacağını

Soru 7
Şekildeki trafik işaretini gören sürücü ne yapmalıdır?
trafik soru 8
A) Hızını artırmalı
B) Hızını azaltmalı
C) Geriye dönmeli
D) Yolun kayganlığını kontrol etmeli

Soru 8
Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir?
trafik soru 9
A) Ehli hayvanlar giremez.
B) Ehli hayvanlar geçebilir.
C) Vahşi hayvanlar giremez.
D) Vahşi hayvanlar geçebilir.

Soru 9 2 Kasım 2013 Trafik Ehliyet Sınav Soruları
Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi düşük banket anlamındadır? trafik soru 10

Soru 10
Şekildeki trafik işaretinin bulunduğu yola aşağıdaki taşıtlardan hangisi girebilir?
trafik soru 11
A) Otobüs
B) Kamyon
C) Motosiklet
D) Otomobil

Soru 11
Aralıklı yanıp sönen kırmızı ışık aşağıdakilerden hangisi ile aynı anlamı taşır? trafik soru 12

Soru 12
Şekildeki taşıt yolu üzerinde bulunan yazı neyi bildirmektedir?
trafik soru 13
A) Işıklara 50 m kaldığını
B) Asgari (en az) hız sınırını
C) Azami (en yüksek) hız sınırını
D) Öndeki araca 50 m´den fazla yaklaşılmamasını

Soru 13 2 Kasım 2013 Trafik Ehliyet Sınav Soruları
Belirlenen yasal limitlerin üzerinde alkollü olarak araç kullandığı birinci defa tespit edilen sürücünün, sürücü belgesi kaç ay süreyle geri alınır?

A) 2
B) 3
C) 4
D) 6

Soru 14
trafik soru 15 Aksine bir işaret yoksa, şekildeki aracın sürücüsü, iki yönlü dört veya daha fazla şeritli yollarda; geçme ve dönme dışında, aşağıdakilerden hangisinde seyretmek zorundadır?

A) En sağ şeritte
B) Bankette
C) En sol şeritte
D) Orta şeritte

Soru 15
Yerleşim birimleri dışındaki kara yollarında kavşak, tünel ve köprülere 100 metre mesafede, sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması uygundur?

A) Hızını artırması
B) Hızını azaltması
C) Şerit değiştirmesi
D) Taşıt yolu üzerinde duraklaması

Soru 16
Tehlikeli madde taşıyan araç sürücüleri, yerleşim birimleri dışındaki kara yollarında diğer araçları en az kaç metre mesafeden takip etmek zorundadır?

A) 20
B) 30
C) 40
D) 50

Soru 17 2 Kasım 2013 Trafik Ehliyet Sınav Soruları
trafik soru 18 Şekildeki durumda, öndeki aracı geçmek isteyen 1 numaralı araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangilerini yapması doğrudur?
I- Önündeki araç ile takip mesafesini azaltması
II- Geçiş yapacağı şerit boş olduğunda sola dönüş lambasıyla işaret vermesi
III- Geçiş yapacağı araç sürücüsünü korna veya selektör yaparak uyarması

A) Yalnız I
B) I ve II
C) II ve III
D) I, II ve III

Soru 18
Şekildeki kontrolsüz kavşakta ilk geçiş hakkını hangi araç kullanmalıdır?
trafik soru 19
A) Motosiklet
B) Kamyonet
C) Otomobil
D) At arabası

Soru 19
Sürücüler dönüşlerde aşağıdakilerden hangisini yapmak zorundadır?

A) Niyetini dönüş lambasıyla önceden bildirmek
B) İşaret verdiği anda aniden şerit değiştirmek
C) Dönmeye başladıktan sonra işaret vermek
D) Arkadan gelen araçlara yol vermek

Soru 20
Şekildeki karşılaşmada öncelikle görev hâlindeki ambulansın geçmesi gerekir. trafik soru 21 Bu durum aşağıdakilerden hangisi ile açıklanır?

A) Otomobilin tali yolda olması
B) Ambulansın ana yolda olması
C) Ambulansın geçiş üstünlüğüne sahip olması
D) Ambulansın diğer araca göre daha güçlü olması

Soru 21
Aksine bir işaret yoksa, eğimsiz iki yönlü dar yolda, otomobil ile otobüsün karşılaşması durumunda, hangisi diğerine yol vermelidir?

A) Otomobil, otobüse
B) Otobüs, otomobile
C) Şeridi daralmış olan, diğerine
D) Azami ağırlığı az olan, diğerine

Soru 22
Aşağıdakilerden hangisi araçlar için duraklamayı ifade eder?

A) Yolcu indirirken beklemek
B) 5 dakikadan fazla beklemek
C) Kırmızı ışık yanarken beklemek
D) Görevlilerce verilen emirle durmak

Soru 23
Geceleyin, görüşün yeterli olmadığı kavşağa yaklaşan sürücü gelişini nasıl haber vermelidir?

A) Dönüş ışıklarını yakarak
B) Birkaç defa korna çalarak
C) Acil uyarı ışıklarını yakarak
D) Birkaç defa selektör yaparak

Soru 24
Aşağıdakilerden hangisi, bir kaza anında sürücü ve yolcuları araçta tutacak, vücudun ileri-sağa-sola veya yukarı vurmasını önleyecek teçhizattır?

A) Açılabilir tavan
B) Emniyet kemeri
C) Panoramik cam
D) Hidrolik direksiyon

Soru 25
"İkiden fazla şeritli taşıt yollarında karşı yönden gelen trafiğin kullandığı şerit veya yol bölümüne girme" trafik kazalarında ............... sayılan hâllerdendir. Verilen ifadede noktalarla belirtilen yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

A) tali kusur
B) asli kusur
C) yol kusuru
D) kusuru paylaştırma

Soru 26
I- İlk yardım tedbirlerini almak
II- Olayı en yakın zabıta veya sağlık kuruluşuna bildirmek
III- Yetkililerin isteği hâlinde yaralıları en yakın sağlık kuruluşuna götürmek

Trafik kazasına karışan veya olay yerinden geçenler, yukarıda verilenlerden hangilerini yapmakla yükümlüdür?

A) Yalnız I
B) I ve II
C) II ve III
D) I, II ve III

Soru 27
Aracın sürücü belgesiz kişilerce sürülmesine izin veren araç sahibine aşağıdaki cezalardan hangisi uygulanır?

A) Trafikten süresiz men
B) Yeniden sürücü eğitimine tabi tutma
C) Tescil plakası üzerinden idari para cezası
D) Sürücü belgesinin 2 ay süreyle geri alınması

Soru 28
Üzerinde teknik değişiklik yapılıp da süresi içinde bildirilmeyen araçlara, değişiklik belgelendirilip tescil kuruluşunda tescil edilinceye kadar aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

A) Trafikten men
B) Hurdaya ayırma
C) Sürücüsüne ağır hapis
D) Başkasına devir etme şartı

Soru 29
• Reflektör
• İlk yardım çantası
• Yangın söndürme cihazı

Yukarıdaki teçhizatın tamamını bulundurması zorunlu olmayan motorlu taşıt aşağıdakilerden hangisidir?

A) Otobüs
B) Kamyon
C) Otomobil
D) Lastik tekerlekli traktör

Soru 30
Aşağıdaki durumların hangisinde motorlu aracın kara yolunda sürülmesi yasaktır?

A) Sürücü belgesi sürülecek aracın cinsine uygun değilse
B) Aracın periyodik bakım süresi geçmişse
C) Kasko sigortası yaptırılmamışsa
D) Sürülecek araç başkasına aitse

Soru 31
Aşağıdakilerden hangisi çevre kirliliğini önleme açısından olumlu bir davranıştır?

A) İniş eğimli yollarda motorun durdurulması
B) Bakım sırasında çıkan eski parça ve malzemelerin çevreye bilinçsizce bırakılmaması
C) Taşıtlarda kalitesiz yakıtların kullanılması
D) Taşıtlardan dışarıya malzeme atılması

Soru 32
Osmaniye’den hareket eden bir araç, haritada görüldüğü gibi önce Malatya’ya oradan da Ankara’ya gitmiştir.
motor soru 1 Bu durumda araç hangi yönlerde hareket etmiş olur?

A) Batı-Doğu
B) Kuzey-Güney
C) Kuzeydoğu-Kuzeybatı
D) Kuzeybatı-Güneydoğu

yorum yaz
2 Kasım 2013 Trafik ve Çevre Bilgisi Dersi Ehliyet Sınav Soruları için yapılan yorumlar