Ehliyet Sınav Soruları
Doğru

Yanlış

Boş
Twitter'da Paylaş Google+'da Paylaş
Anasayfa » 2013 Ehliyet Sınav Soruları ve Cevapları

8 ARALIK 2013 TRAFİK DERSİ ÇIKMIŞ EHLİYET SINAV SORULARI

Soru 1 8 Aralık 2013 Trafik Ehliyet Sınav Soruları
trafik soru 1 Taşıt yolu üzerine çizilen şekildeki yazı ve sembollerden hangileri, sürücülere araçlarını uygun mesafede mutlaka durdurmaları gerektiğini bildirir?

A) Yalnız I
B) I ve II
C) II ve III
D) I, II ve III

Soru 2
Aksine bir işaret yoksa, yerleşim yeri dışındaki bölünmüş yollarda şekildeki araç için azami hız sınırı saatte kaç kilometredir?
trafik soru 2
A) 90
B) 100
C) 110
D) 120

Soru 3
Tabloda çeşitli hızlara göre olması gereken en az takip mesafeleri verilmiştir. trafik soru 3 Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) Takip mesafesi hızın metre cinsinden en az yarısı kadardır.
B) Hız ile takip mesafesi arasında bir ilişki kurulamaz.
C) Hız arttıkça takip mesafesi sabit kalır.
D) Hız arttıkça takip mesafesi azalır.

Soru 4
Buzlanmanın olduğu yolda sürücünün hangisini yapması doğrudur?

A) Viraja sert girmesi
B) Takip mesafesini artırması
C) Takip mesafesini azaltması
D) Ani fren yaparak durmaya çalışması

Soru 5 8 Aralık 2013 Trafik Ehliyet Sınav Soruları
• Gözlerini açık tutmakta zorlanıyorsa
• Dalıyor ya da dikkatini toplayamıyorsa

Araç kullanırken yukarıda verilen belirtilerin sürücüde sezilmesi halinde aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?

A) Mola verilmeli
B) Yola devam edilmeli
C) Gözler ovuşturulmalı
D) Baş dik tutmaya çalışılmalı

Soru 6
Kara yollarında meydana gelen trafik kazaları ile ilgili olarak, kazaya karışan veya olay yerinden geçmekte olan sürücünün yasal sorumluluğu nedir?

A) Sadece olaya karışan sürücülerin müdahale etme mecburiyeti vardır.
B) Sadece sağlık personeli olanların müdahale etme mecburiyeti vardır.
C) Kendi isteğine bağlı olarak müdahale etmeyebilir.
D) Her durumda müdahale etmekle yükümlüdür.

Soru 7
Sürücü belgesi olmayanların araç kullanarak trafiğe çıktıklarının tespiti hâlinde aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

A) İdari para cezası
B) Ağır hapis cezası
C) Aracı en sağ şeritten sürme cezası
D) Sürücü belgesi almaktan men cezası

Soru 8
trafik soru 8 Şekle göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle söylenir?

A) 3 numaralı aracın şerit ihlali yaptığı
B) 2 numaralı aracın şerit ihlali yaptığı
C) 1 numaralı aracın geçme yasağına uymadığı
D) 2 ve 3 numaralı araçların normal hızın altında seyrettiği

Soru 9 8 Aralık 2013 Trafik Ehliyet Sınav Soruları
Ticari amaçla yolcu taşımacılığı yapan ve taşıma kapasitesi şoförü dahil 9 kişiyi geçen araçların şoförlerinin; sürekli 4,5 saatlik araç kullanma süresi sonunda, eğer istirahata çekilmiyor ise en az kaç dakika mola almaları mecburidir?

A) 20
B) 25
C) 35
D) 45

Soru 10
Hususi otomobillerde 3 yaş sonunda kaç yılda bir muayene yaptırılması zorunludur?

A) 1
B) 2
C) 3
D) 4

Soru 11
Yangın söndürme cihazı aracın neresinde bulunmalıdır?

A) Arka bagajda
B) Torpido gözünde
C) Arka camın önünde
D) Sürücünün hemen yanında

Soru 12
B sınıfı sürücü belgesine sahip bir sürücünün kullanabileceği diğer sürücü belgesi sınıfı aşağıdakilerden hangisidir?

A) A2
B) E
C) F
D) G

Soru 13 8 Aralık 2013 Trafik Ehliyet Sınav Soruları
Trafik görevlisinin geceleyin ışıklı işaret çubuğunu şekildeki gibi hareket ettirmesinin sürücüler için anlamı nedir?
trafik soru 13
A) Dur işareti
B) Dönüş işareti
C) Yavaşlatma işareti
D) Hızlandırma işareti

Soru 14
Şekildeki ışıklı trafik işaret cihazında, kırmızı ışık ve yeşil oklu ışık birlikte yanmaktadır. Bu durum sürücülere aşağıdakilerden hangisini bildirir?
trafik soru 14
A) Düz gidilebileceğini
B) Sadece sağa dönülebileceğini
C) Sadece sola dönülebileceğini
D) Yolun tüm yönlere açık olduğunu

Soru 15
Şekildeki gibi park etmiş aracın hangi tarafında duraklama yapılamaz?
trafik soru 15
A) Önünde
B) Arkasında
C) Yol tarafındaki yanında
D) Ön ve arkasına 50 metre mesafede

Soru 16
Geceleri kara yolunda karşı yönden gelen sürücülerin gözlerini kamaştırmamak için hangi ışıkların yakılması zorunludur?

A) Park ışıklarının
B) Acil uyarı ışıklarının
C) Uzağı gösteren ışıkların
D) Yakını gösteren ışıkların

Soru 17 8 Aralık 2013 Trafik Ehliyet Sınav Soruları
Seyir esnasında sürücü ve yolcuların emniyet kemeri kullanması, aşağıdakilerden hangisinin azalmasında etkili olur?

A) Trafikteki görevli sayısı
B) Şehir içindeki trafik kazaları
C) Trafik kazalarındaki ölüm oranı
D) Şehirler arasındaki trafik kazaları

Soru 18
Bazı sürücülerin, trafik kurallarına uymamasının en önemli sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Trafik kurallarını davranış hâline dönüştürememiş olmaları
B) Yanlış algıladıkları kurallara karşı tepki göstermek istemeleri
C) Trafik işaret ve levhalarının anlamlarını yeterince bilmemeleri
D) Trafik görevlilerinin ikazlarına karşı tepki göstermek istemeleri

Soru 19
İnsan faktörünün kazalarda oynadığı rolü belirlemek ve araştırma bulgularından yola çıkarak, kazaları engelleyebilecek önlemler üretmek aşağıdakilerden hangisinin alanına girer?

A) Adli tıp
B) Kazazede
C) İlk yardımcı
D) Trafik psikolojisi

Soru 20
Aşağıdakilerden hangisi özel araçların gereksiz kullanılmasının sonuçlarındandır?

A) Trafik yoğunluğunun azalması
B) Trafik yoğunluğunun artması
C) Gürültü kirliliğinin önlenmesi
D) Yakıt tüketiminin azalması

Soru 21
Haritada yeri gösterilen illerden hangisi daha doğudadır?
trafik soru 21
A) Uşak
B) Sivas
C) Konya
D) Trabzon

Soru 22
Yayaların, hayvanların ve araçların kara yolları üzerindeki hâl ve hareketlerine ne ad verilir?

A) Erişme
B) Ulaşım
C) Trafik
D) Taşıma

Soru 23
trafik soru 23 Şekildeki gibi sağa dönüş yapacak olan sürücü, aşağıdakilerden hangilerini yapmalıdır?

I- Sağa dönüş lambasını yakmalı
II- Hızını azaltmalı
III- Dar bir kavisle dönmeli

A) Yalnız I
B) I ve II
C) II ve III
D) I, II ve III

Soru 24
Şekilde görülen geçiş üstünlüğüne sahip araçların, görev hâlinde karşılaşmaları durumunda ilk geçiş hakkını hangisi kullanmalıdır?
trafik soru 24
A) Ambulans
B) Polis aracı
C) İş makinesi
D) İtfaiye aracı

Soru 25
Şekildeki gibi bir karşılaşmada ilk geçiş hakkını hangisi kullanmalıdır?
trafik soru 25
A) Traktör
B) Yaya
C) Otomobil
D) Motosiklet

Soru 26
Tehlikeli eğimli yollarda karşılaşma hâlinde; çıkan aracın geçişi zorsa, inen aracın sürücüsü ne yapmalıdır?

A) Çıkan aracın geri gitmesini sağlamalı
B) Motoru durdurup, vitesi boşa alıp inmeli
C) Çıkan aracın sürücüsünü ikaz ederek yavaşlatmalı
D) Varsa sığınma cebine girmeli, yoksa sağa yanaşıp durmalı

Soru 27
Kara yollarında gerekli düzenleme ve işaretlemeleri aşağıdakilerden hangisi yapar?

A) Emniyet Genel Müdürlüğü
B) Karayolları Genel Müdürlüğü
C) Trafik Kazalarını Önleme Derneği
D) Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Soru 28
Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi yükseklik anlamında gabari sınırlamasının olduğunu bildirir? trafik soru 28

Soru 29
Aşağıdakilerden hangisi girişi olmayan yol işaret levhasıdır? trafik soru 29

Soru 30
Aşağıdakilerden hangisi tehlikeli viraj yön levhasıdır? trafik soru 30

Soru 31
Şekildeki trafik işaretine göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
trafik soru 31
A) Yol yüzeyi arızalıdır.
B) Yolda tümsek vardır.
C) Yoldan yavaş geçilmesi gerekir.
D) Yolda yapım çalışması vardır.

Soru 32
Şekildeki trafik işareti neyi bildirir?
trafik soru 32
A) Kaygan yola yaklaşıldığını
B) Sağa dönmenin yasaklandığını
C) Sağa tehlikeli viraja yaklaşıldığını
D) Sağ taraftan tek yönlü yola girileceğini

yorum yaz
8 Aralık 2013 Trafik ve Çevre Bilgisi Dersi Ehliyet Sınav Soruları için yapılan yorumlar