Ehliyet Sınav Soruları
Doğru

Yanlış

Boş
Twitter'da Paylaş Google+'da Paylaş
Anasayfa » 2014 Ehliyet Sınav Soruları ve Cevapları

13 ARALIK 2014 TRAFİK DERSİ ÇIKMIŞ EHLİYET SINAV SORULARI TESTİ ÇÖZ

Soru 1 13 Aralık 2014 Trafik Ehliyet Sınav Soruları
Aşağıdakilerden hangisi trafik psikolojisinin hedeflerindendir?

A) Trafik kazaları nedeniyle insan, araç ve çevrede meydana gelen zararı azaltmak
B) Trafikte yaya, hasta ve engellilere zorluk çıkarmak
C) Stresli olarak araç kullanmayı teşvik etmek
D) Olumsuz kişilik özellikleri kazandırmak

Soru 2
Şekildeki taşıtın bulunduğu kara yoluna ne ad verilir?
trafik soru 2
A) Banket
B) Ana yol
C) Tali yol
D) Bölünmüş yol

Soru 3
Aşağıdakilerden hangisi, tüm kara yolla­rındaki işaretleme standartlarının tespiti, yayınlanması ve kontrolü ile görevlidir?

A) Sağlık Bakanlığı
B) Devlet Planlama Teşkilatı
C) Emniyet Genel Müdürlüğü
D) Karayolları Genel Müdürlüğü

Soru 4
Aşağıdakilerden hangisi trafik görevlisinin geceleyin "dur" işaretidir? trafik soru 4

Soru 5 13 Aralık 2014 Trafik Ehliyet Sınav Soruları
Aralıklı olarak yanıp sönen kırmızı ışıkta sürücü ne yapmalıdır?

A) Durmadan, dikkatli geçmeli
B) Yeşil ışık yanıncaya kadar durmalı
C) Durmalı, trafik uygunsa devam etmeli
D) Yavaşlayıp, yolu kontrol ederek geçmeli

Soru 6
Taşıt yolu üzerine çizilen şekildeki yatay işaretlemenin anlamı nedir?
trafik soru 6
A) Dur
B) Yolver
C) Ayrılma şeridi
D) Tırmanma şeridi

Soru 7
Son ihlalin gerçekleştiği tarihten itibaren geriye doğru 5 yıl içinde yasal sınırların üzerinde alkollü olarak araç kullandığı üçüncü defa tespit edilen sürücünün, sürücü belgesi ne kadar süre ile geri alınır?

A) 5 yıl
B) 2 yıl
C) 1 yıl
D) 6 ay

Soru 8
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisine yaklaşıldığını bildirir?
trafik soru 8
A) Demir yolu alt geçidine
B) Demir yolu üst geçidine
C) Kontrollü demir yolu geçidine
D) Kontrolsüz demir yolu geçidine

Soru 9 13 Aralık 2014 Trafik Ehliyet Sınav Soruları
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?
trafik soru 9
A) Taşıt yolunun soldan daralacağını
B) Taşıt yolunun sağdan daralacağını
C) Taşıt yolunun her iki taraftan daralacağını
D) İki yönlü yoldan tek yönlü yola girileceğini

Soru 10
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?
trafik soru 10
A) Öndeki taşıtı geçmenin yasak olduğunu
B) Hız sınırlaması sonunu
C) Geçme yasağı sonunu
D) Park yasağını

Soru 11
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?
trafik soru 11
A) Kamyon garajını
B) Kamyonun giremeyeceğini
C) Kamyon için geçme yasağının sona erdiğini
D) Tehlikeli madde taşıyan taşıtın giremeyeceğini

Soru 12
Aksine bir işaret bulunmadıkça, otoyolda otomobiller için azami hız saatte kaç kilometredir?

A) 120
B) 110
C) 100
D) 80

Soru 13 13 Aralık 2014 Trafik Ehliyet Sınav Soruları
Bir aracın yolcu indirmek amacıyla kısa süreli durdurulmasına ne denir?

A) Durma
B) Bekleme
C) Duraklama
D) Park etme

Soru 14
Trafik uygun olsa bile şekildeki kavşakta hangi numaralı araçların ok yönündeki hareketi kesinlikle yasaktır?
trafik soru 14
A) Yalnız 1
B) Yalnız 3
C) 1 ve 3
D) 2 ve 4

Soru 15
Konvoy hâlinde yavaş seyreden araçların arasındaki mesafe ne kadar olmalıdır?

A) Aracın cinsi ve teknik özelliklerinin gerektirdiği kadar
B) Kendilerini geçmek isteyen araçların güvenle girebilecekleri kadar
C) Trafik ve yol durumuna göre istenildiği kadar
D) Araç uzunluğunun üç katı kadar

Soru 16
Sola dönüş yapmak isteyen şekildeki 1 numaralı aracın sürücüsü aşağıdakilerden hangisini yapmak zorundadır?
trafik soru 16
A) 2 numaralı aracın geçmesini beklemek
B) Hızlanarak yoluna devam etmek
C) Sağa dönüş işareti vermek
D) Dar bir kavisle dönmek

Soru 17 13 Aralık 2014 Trafik Ehliyet Sınav Soruları
Şekildeki araç sürücüsü kavşaktan sağa dönerek seyrini sürdürmek istiyor.
trafik soru 17 Bu sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

A) Sağa sinyal vermesi
B) Yayaların geçişini beklemesi
C) Kavşağa yaklaşırken hızını düşürmesi
D) Yayaları ikaz ederek durdurup, seyrini sürdürmesi

Soru 18
Aksine bir işaret yoksa, eğimsiz iki yönlü dar yolda, otomobil ile kamyonun karşılaşması hâlinde, hangisi diğerine yol vermelidir?

A) Otomobil, kamyona
B) Kamyon, otomobile
C) Trafik yoğunluğu az olan yöndeki taşıt, diğerine
D) Trafik yoğunluğu fazla olan yöndeki taşıt, diğerine

Soru 19
Aksine bir durum yoksa, yerleşim birimleri dışındaki kara yollarında geceleri seyrederken hangi ışıkların yakılması mecburidir?

A) Sis ışıkları
B) Park ışıkları
C) Acil uyarı ışıkları
D) Uzağı gösteren ışıklar

Soru 20
Noterler tarafından yapılan satış veya devir işlemlerinin bildiriminden itibaren, kaç aylık süre içerisinde ilgili trafik tescil kuruluşu tarafından yeni malik adına araç tescil belgesi düzenlenir.

A) 4
B) 3
C) 2
D) 1

Soru 21
Sürücülerin aşağıdakilerden hangisini yapması yasaktır?

A) İşaret vermeden şerit değiştirmesi
B) Aracın cinsine ve hızına uygun şeritten gitmesi
C) Gidişe ayrılan en sol şeridi geçiş amaçlı olarak kullanması
D) Şerit değiştirmeden önce gireceği şeritteki araçların güvenli geçişlerini beklemesi

Soru 22
Şekildeki karşılaşmada öncelikle görev hâlindeki itfaiye aracının geçmesi gerekir.
trafik soru 22 Bu durum aşağıdakilerden hangisi ile açıklanır?

A) Otomobilin tali yolda olması
B) İtfaiye aracının ana yolda olması
C) İtfaiye aracının geçiş üstünlüğüne sahip olması
D) İtfaiye aracının diğer araca göre daha güçlü olması

Soru 23
Resimde görülen koruma başlığını, aşağıda verilenlerden hangilerinin kullanması zorunludur?
trafik soru 23
I- Motosiklet yolcuları
II- Motosiklet sürücüleri
III- Motorlu bisiklet yolcuları
IV- Motorlu bisiklet sürücüleri

A) I ve II
B) III ve IV
C) I, II ve III
D) I, II, III ve IV

Soru 24
Grafikte ülkemizde meydana gelen trafik kazalarına ait kaza faktörleri ve kusur yüzdeleri (%) verilmiştir. trafik soru 24 Verilere göre aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılabilir?

A) Trafik kazalarında en büyük kusur insanlardadır.
B) Araç sayısı nüfusa bağlı olarak artmaktadır.
C) Araç sayısı yolların gelişmesine bağlı olarak artmaktadır.
D) Yolcu ve yük taşınmasında genellikle kara yolu kullanılmaktadır.

Soru 25
I- Reflektör
II- İlk yardım çantası
III- Flaşörlü yanıp sönen, sarı ışıklı dönerli uyarı lambası

Lastik tekerlekli traktörlerde yukarıdaki teçhizattan hangilerinin bulundurulması zorunludur?

A) I ve II
B) I ve III
C) II ve III
D) I, II ve III

Soru 26
Aşağıdaki sağlık problemlerinden hangisinin motorlu taşıt sürücü adayında bulunması, sürücü belgesi almasına engel değildir?

A) Renk körlüğü
B) Alkol bağımlılığı
C) Psikotrop madde bağımlılığı
D) Günlük hayatı kısıtlayan denge problemi

Soru 27
Araç bakımını önemseyen sürücü aşağıdakilerden hangisine katkı sağlar?

A) Yakıt sarfiyatının artmasına
B) Çevre kirliliğinin azalmasına
C) Gürültü kirliliğinin artmasına
D) Trafik yoğunluğunun artmasına

yorum yaz
13 Aralık 2014 Trafik ve Çevre Bilgisi Dersi Ehliyet Sınav Soruları için yapılan yorumlar