Ehliyet Sınav Soruları
Doğru

Yanlış

Boş
Twitter'da Paylaş Google+'da Paylaş
Anasayfa » 2014 Ehliyet Sınav Soruları ve Cevapları

14 HAZİRAN 2014 TRAFİK VE ÇEVRE BİLGİSİ DERSİ ÇIKMIŞ EHLİYET SORULARI

Soru 1 14 Haziran 2014 Trafik Ehliyet Sınav Soruları
Aşağıdakilerden hangisi sürücülerden beklenen olumlu davranış özelliklerindendir?

A) Başkalarının hakkını istismar etmemek
B) Dar yoldan gelen araçlarla inatlaşmak
C) Kızgın biçimde kornaya basmak
D) Kendi kendine kurallar koymak

Soru 2
Alkol belirli durumlara tepki verme, karar alma ya da hızlı reaksiyon gösterme becerilerini etkileyerek beynin işlevlerini yavaşlatır. Yukarıda verilen bu bilgi doğrultusunda alkolün, özellikle vücudumuzdaki hangi sistem üzerinde etkili olduğu söylenebilir?

A) Sindirim sistemi
B) Dolaşım sistemi
C) Solunum sistemi
D) Merkezi sinir sistemi

Soru 3
Kara yolunda, motorlu veya motorsuz bir aracı veya taşıtı sevk ve idare eden kişiye ne ad verilir?

A) Şoför
B) Sürücü
C) İşleten
D) Araç sahibi

Soru 4
Şekildeki gibi ışıklı trafik işaret cihazında, sarı ve kırmızı ışığın birlikte yanması sürücüye aşağıdakilerden hangisini bildirir?
trafik soru 4
A) Yolda bakım çalışması olduğunu
B) İleride hemzemin geçit bulunduğunu
C) Yolun trafiğe açılmak üzere olduğunu
D) Yolun trafiğe kapanmak üzere olduğunu

Soru 5 14 Haziran 2014 Trafik Ehliyet Sınav Soruları
trafik soru 5 Aşağıdakilerden hangisi resimdeki kişinin görevlerindendir?

A) Trafiği düzenlemek
B) Araçların muayenesini yapmak
C) Trafik levhalarının yerlerini belirlemek
D) Sağlık Bakanlığına ait hizmetleri yürütmek

Soru 6
Şekildeki tehlike uyarı işaretini gören sürücü aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?
trafik soru 6
A) Banketten gitmeli
B) Takip mesafesini artırmalı
C) Hızını artırarak öndeki aracı geçmeli
D) Acil uyarı ışıklarını yakarak seyretmeli

Soru 7
Kara yolunun sağ ve soluna konan şekildeki trafik işaretleri aşağıdakilerden hangisini bildirir?
trafik soru 7
A) Yolun daralmakta olduğunu
B) 200 m ileride köprü olduğunu
C) 200 m ileride kavşak olduğunu
D) 200 m ileride demir yolu hemzemin geçidi olduğunu

Soru 8
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?
trafik soru 8
A) Yolun tek yönlü olduğunu
B) Yolun iki taraftan daraldığını
C) Kontrolsüz kavşağa yaklaşıldığını
D) Karşıdan gelene yol verme zorunluluğunu

Soru 9 14 Haziran 2014 Trafik Ehliyet Sınav Soruları
Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi tali yolda bulunur? trafik soru 9

Soru 10
Taşıt yolu veya park alanında, kaplama üzerine çizilen şekildeki sembolün anlamı nedir?
trafik soru 10
A) Özürlü sürücü yolu
B) Özürlü taşıtı giremez
C) Özürlü sürücüler çıkabilir
D) Özürlü sürücüler için park yeri

Soru 11
Aşağıdakilerden hangisi, uyuşturucu veya uyarıcı madde aldığı tespit edilen sürücüler için söylenemez?

A) En sağ şeritten gitmek koşuluyla araç sürmelerine izin verilir.
B) Bu kişilerin kara yolunda araç sürmesi yasaktır.
C) Uyuşturucu kullandıkları tespit edilenlerin sürücü belgeleri 5 yıl süreyle geri alınır.
D) Uyuşturucu kullandıklarından şüphelenildiğinde sağlık muayenesine tabi tutulurlar.

Soru 12
I- İşaret vermeden şerit değiştirmeleri
II- Kavşaklara yaklaşırken hızlarını azaltmaları
III- İşaret verdiği anda aniden şerit değiştirmeleri

Yukarıdakilerden hangilerini sürücülerin yapması yasaktır?

A) Yalnız I
B) I ve II
C) I ve III
D) I, II ve III

Soru 13 14 Haziran 2014 Trafik Ehliyet Sınav Soruları
Şekildeki kara yolu bölümünde hangi numaralı taşıtın ok yönündeki hareketi yasaktır?
trafik soru 13
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4

Soru 14
Aksine bir durum yoksa saatte 90 kilometre hızla seyreden şekildeki 1 numaralı aracın, önündeki araçla arasında en az kaç metre takip mesafesi olmalıdır?
trafik soru 14
A) 25
B) 35
C) 45
D) 55

Soru 15
Aksine bir işaret bulunmadıkça yerleşim yeri dışındaki bölünmüş yollarda aşağıdaki araçlardan hangisinin azami hızı saatte 85 kilometredir?

A) Kamyon
B) Otobüs
C) Otomobil
D) Motosiklet

Soru 16
trafik soru 16 Şekle göre, geçme işlemi yapan 1 numaralı aracın sürücüsü için aşağıdakilerden hangileri söylenebilir?

I- Geçiş kurallarına uyduğu
II- Karşı yönden gelen aracın hızını dikkate almadığı
III- Geçilen araçtan yeterince uzaklaşmadan sağ şeride geçtiği

A) Yalnız I
B) I ve II
C) II ve III
D) I, II ve III

Soru 17 14 Haziran 2014 Trafik Ehliyet Sınav Soruları
Şekildeki gibi kontrolsüz kavşakta karşılaşan araçların geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalıdır?
trafik soru 17
A) 2 - 1 - 3
B) 2 - 3 - 1
C) 3 - 1 - 2
D) 3 - 2 - 1

Soru 18
Aksini gösteren bir trafik işareti yoksa, eğimsiz iki yönlü dar yolda kamyonet ile lastik tekerlekli traktörün karşılaşması hâlinde, hangisi diğerine yol vermelidir?

A) Hızı fazla olan az olana
B) Şeridi daralmış olan diğerine
C) Lastik tekerlekli traktör, kamyonete
D) Kamyonet, Lastik tekerlekli traktöre

Soru 19
Sürücülerin taşıt yolunun sol şeridinde aşağıdakilerden hangisini yapması yasaktır?

A) Yavaşlaması
B) Vites küçültmesi
C) Uygun hızla seyretmesi
D) Yolcu indirip bindirmesi

Soru 20
Aşağıdakilerden hangisinin kara yollarında geceleri seyrederken yapılması yasaktır?

A) Karşılaşmalarda ışıkların söndürülmesi
B) Geçme sırasında öndeki aracın ışıkla uyarılması
C) Öndeki araç yakından izlenirken kısa hüzmeli farların yakılması
D) Sis ışıklarının sadece sis, kar ve şiddetli yağmur sebebiyle görüşün yetersiz olduğu hallerde kullanılması

Soru 21
Şekildeki otoyolda numaralanmış şeritlerden hangisi katılma (hızlanma) şerididir?
trafik soru 21
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4

Soru 22
Araçlarda emniyet kemeri kullanımının zorunlu olması ile aşağıdakilerden hangisi hedeflenmektedir?

A) Denetimlerde herhangi bir sorun yaşanmaması
B) Kaza anında ölüm ve yaralanmaların en aza indirilmesi
C) Sürücülerin dikkatinin artırılması
D) Kazaların önlenmesi

Soru 23
Trafik kazasına karışan veya olay yerinden geçenler aşağıdakilerden hangisini yapmakla yükümlüdür?

A) Olayı en yakın zabıta veya sağlık kuruluşuna bildirmek
B) Kazaya karışan araçların yerini değiştirmek
C) Kaza yerindeki iz ve delilleri yok etmek
D) Olay yerinden uzaklaşmak

Soru 24
Denetim ve kontroller sırasında, araç muayene süresini (sahip değiştirme hâli hariç) geçirdikleri tespit edilenlere aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

A) Sadece para cezası verilir.
B) Araçları trafikten men edilir.
C) Muayene yaptırmaları için 30 günlük süre verilir.
D) 3 aydan az olmamak şartıyla hafif hapisle cezalandırılır.

Soru 25
I- Çekme halatı
II- Pense, tornavida
III- Kriko, bijon anahtarı
IV- Bir çift patinaj zinciri

Yukarıdaki malzeme ve takımlardan hangilerinin otomobillerde bulundurulması zorunludur?

A) I ve II
B) I, II ve III
C) II, III ve IV
D) I, II, III ve IV

Soru 26
Aşağıdakilerden hangisi, trafik denetiminde istenmesi hâlinde sürücünün göstermek zorunda olduğu belgelerdendir?

A) Sürücü belgesi
B) Araç imalat belgesi
C) Parça garanti belgesi
D) Kasko sigorta poliçesi

Soru 27
Haritaların üst kenar çizgisi hangi ana yönü gösterir?

A) Batı
B) Doğu
C) Kuzey
D) Güney

yorum yaz
14 Haziran 2014 Trafik ve Çevre Bilgisi Dersi Ehliyet Sınav Soruları için yapılan yorumlar