Ehliyet Sınav Soruları
Doğru

Yanlış

Boş
Twitter'da Paylaş Google+'da Paylaş
Anasayfa » 2014 Ehliyet Sınav Soruları ve Cevapları

18 EKİM 2014 TRAFİK DERSİ ÇIKMIŞ EHLİYET SINAV SORULARI ÇÖZ

Soru 1 18 Ekim 2014 Trafik Ehliyet Sınav Soruları
Trafik ortamını paylaşanlarda, aşağıdaki tutum ve davranışlardan hangisinin bulunması hâlinde, trafik düzeni ve güvenliği olumsuz etkilenir?

A) Saygı
B) Uyum
C) Bencillik
D) Hoşgörü

Soru 2
Aşağıdakilerden hangisi, yolcu taşımacılığında kullanılan ve sürücüsü dahil dokuzdan fazla oturma yeri olan motorlu taşıttır?

A) Çekici
B) Otobüs
C) Otomobil
D) Kamyonet

Soru 3
Işıklı trafik işaret cihazında hangisinin yanması, yolun trafiğe kapanmak üzere olduğunu bildirir?

A) Aralıklı yanıp sönen sarı ışık
B) Aralıklı yanıp sönen kırmızı ışık
C) Yeşil ışıktan sonra yanan sarı ışık
D) Kırmızı ışıkla birlikte yanan sarı ışık

Soru 4
Trafik görevlisinin hangi hareketi bir seri halinde yapması, o yönde akan "trafiğin yavaşlaması" talimatını içerir? trafik soru 4

Soru 5 18 Ekim 2014 Trafik Ehliyet Sınav Soruları
Trafik işaretleri ile ilgili olarak aşağıdaki davranışlardan hangilerinin yapılması yasaktır?

A) Sorumlu kuruluşların eskiyenleri yenisi ile değiştirmesi
B) Görülmelerini engelleyecek şekilde araçların park edilmesi
C) Görülen eksikliklerin ilgili kuruluşlara bildirilerek giderilmesi
D) Zarar veren sorumlunun zarar karşılıklarını ve masrafı ödemesi

Soru 6
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?
trafik soru 6
A) Yolda gizli buzlanma olabileceğini
B) Kaza sebebiyle yolun trafiğe kapatıldığını
C) Düşük banketli yol kesimine yaklaşıldığını
D) Yolda yapım, bakım veya onarım çalışması olduğunu

Soru 7
Şekildeki tehlike uyarı işaretini gören sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?
trafik soru 7
A) Hızını artırması
B) Hızını azaltması
C) Duraklama yapmaması
D) Takip mesafesini artırması

Soru 8
Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi kontrolsüz demir yolu geçidine yaklaşıldığını bildirir? trafik soru 8

Soru 9 18 Ekim 2014 Trafik Ehliyet Sınav Soruları
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?
trafik soru 9
A) Bisiklet girişinin yasak olduğunu
B) Motosiklet girişinin yasak olduğunu
C) Sadece motosikletlilerin girebileceğini
D) Motosikletler için hız sınırlamasının olduğunu

Soru 10
Aşağıdakilerden hangisi karşıdan gelene yol ver anlamındadır? trafik soru 10

Soru 11
Aşağıdakilerden hangisi trafik kazası grubuna girer?

A) Virajı alamayan aracın devrilmesi
B) Kara yolunda park etmiş olan aracın yanması
C) Kara yolunun doğal nedenlerle trafiğe kapanması
D) Duran otomobil üzerine inşaat hâlindeki binadan tuğla düşmesi

Soru 12
Aşağıdakilerin hangisinde 1 numaralı aracın sürücüsü geçme yasağına uymamıştır? trafik soru 12

Soru 13 18 Ekim 2014 Trafik Ehliyet Sınav Soruları
I- Yüklerin üzerine yolcu bindirilmesi
II- Kasanın yan ve arka kapaklarının kapalı olması
III- Yolcuların kasa içinde ayrılacak bir yerde oturtulması
IV- Yüklerin sağlam olarak yerleştirilmiş ve bağlanmış olması

Kamyon, kamyonet ve römorklarda yükle birlikte yolcu taşınırken, yukarıda verilenlerden hangilerinin yapılması zorunludur?

A) Yalnız I
B) I ve II
C) II, III ve IV
D) I, II, III ve IV

Soru 14
Kara yollarında, taşıtların yan yana gitme sayısı aşağıdakilerden hangisi ile belirlenir?

A) Yol çizgileri
B) Işıklı işaret cihazları
C) Trafik polisinin sayısı
D) Kara yolundaki taşıt sayısı

Soru 15
trafik soru 15 Şekle göre aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?

A) 1 numaralı aracın bulunduğu şeritte seyretmesi
B) 2 numaralı aracın 3 numaralı aracın bulunduğu şeride geçmesi
C) 3 numaralı aracın en sağdaki şeritte seyretmesi
D) 4 numaralı aracın 3 numaralı aracın bulunduğu şeride geçmesi

Soru 16
trafik soru 16 Şekildeki iki yönlü yolda, 1 numaralı geçilen araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangisini yapması doğrudur?

A) Hızını artırması
B) Kesik çizgi tarafına yaklaşması
C) Uzun hüzmeli farlarını art arda yakması
D) Gidiş yönüne göre sağa doğru yaklaşması

Soru 17 18 Ekim 2014 Trafik Ehliyet Sınav Soruları
trafik soru 17 Şekle göre sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması zorunludur?

A) Hızını azaltması
B) Sabit hızla seyretmesi
C) Durup, kavşağı kontrol etmesi
D) Tali yoldan gelen araçlara yol vermesi

Soru 18
Aksine bir durum yoksa, şekildeki motosiklet sürücüsü 60 km/saat hızla seyrederken önündeki araca en fazla kaç metre yaklaşabilir?
trafik soru 18
A) 40
B) 30
C) 20
D) 10

Soru 19
Sürücülerin dönüşlerde aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

A) Geçiş hakkı kurallarına uyması
B) Dönüş yönüne göre uygun şeride girmesi
C) Döneceği yönü önceden işaretle bildirmesi
D) Dönmeye başladıktan sonra işaret vermesi

Soru 20
Monoküler (tek gözü gören) kişiler, aşağıda verilen sürücü belgesi sınıflarından hangisini almak için başvuru yapabilir?

A) B
B) C
C) D
D) E

Soru 21
Şekildeki gibi kontrolsüz kavşakta karşılaşan araçların geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalıdır?
trafik soru 21
A) 2 - 1 - 3
B) 2 - 3 -1
C) 3 - 1 - 2
D) 3 - 2 - 1

Soru 22
Kamunun faydalandığı okul, hastane ve benzerlerinin giriş ve çıkış kapılarına her iki yönden kaç metrelik mesafe içinde park edilmesi yasaktır?

A) 5
B) 10
C) 15
D) 20

Soru 23
Motorlu bisiklet, motosiklet ve sürücüleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?

A) Geçme yaparken sinyal verilmesi
B) Yaya yolunda sürülmesi
C) Tehlikeli madde taşıyan araçların geçilmesi
D) Gidiş yönüne göre yolun en sağından seyredilmesi

Soru 24
Aşağıdaki durumların hangisinde araç trafikten men edilir?

A) Kasko sigortası yoksa
B) Araç sahibi tarafından kullanılmıyorsa
C) Zorunlu mali sorumluluk sigortası yoksa
D) Sürücünün, sürücü belgesi yanında yoksa

Soru 25
Araç kornalarının kullanımı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Korkutmadan uyarması
B) Ses tonunun sabit olması
C) Uyarı amacı dışında kullanılması
D) Rahatsız etmeyecek şekilde kullanılması

Soru 26
trafik soru 26 Şekle göre, en soldaki şeridi sürekli işgal eden sürücüye aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

A) Hafif hapis cezası
B) Sadece ceza puanı
C) Trafikten men cezası
D) Para cezası ve ceza puanı

Soru 27
Aşağıdakilerden hangisi tedbirsiz ve saygısız araç sürmeye örnek değildir?

A) Yayalara su sıçratılması
B) Hız kurallarına uyulması
C) Diğer sürücülerin korkutulması
D) Seyir hâlinde iken sürücünün elindeki cep telefonunu kullanması

yorum yaz
18 Ekim 2014 Trafik ve Çevre Bilgisi Dersi Ehliyet Sınav Soruları için yapılan yorumlar