Ehliyet Sınav Soruları
Doğru

Yanlış

Boş
Twitter'da Paylaş Google+'da Paylaş
Anasayfa » 2014 Ehliyet Sınav Soruları ve Cevapları

8 MART 2014 TRAFİK VE ÇEVRE BİLGİSİ DERSİ ÇIKMIŞ EHLİYET SINAV SORULARI

Soru 1 8 Mart 2014 Trafik Ehliyet Sınav Soruları
Aşağıdakilerden hangisi, yaya ve sürücülerin trafikteki davranışlarının altında yatan psikolojik süreçleri inceler?

A) Adli tıp
B) Kazazede
C) Trafik psikolojisi
D) İlk yardımcı

Soru 2
I- Araçların tescil edilmesi
II- Sürücü belgelerinin verilmesi
III- Trafik suçlarında tutanak düzenlenmesi

Yukarıdakilerden hangileri Emniyet Genel Müdürlüğünün sorumlulukları arasında yer alır?
A) Yalnız I
B) I ve II
C) II ve III
D) I, II ve III

Soru 3
Şekildeki kara yoluna ne ad verilir?
trafik soru 3
A) Bağlantı yolu
B) İki yönlü kara yolu
C) Tek yönlü kara yolu
D) Bölünmüş kara yolu

Soru 4
Şekildeki trafik görevlisinin yapmış olduğu işaretin sürücüler için anlamı nedir?
trafik soru 7
A) Dur
B) Hızlan
C) Yavaşla
D) Sağa yanaş

Soru 5 8 Mart 2014 Trafik Ehliyet Sınav Soruları
Aksine bir durum yoksa, ışıklı trafik işaret cihazında kırmızı ışık yanmakta ise sürücü ne yapmalıdır?

A) Aracını durdurmalı
B) Durmadan geçmeli
C) Gelen araç yoksa dikkatli geçmeli
D) Yayalar geçebileceği için yavaş gitmeli

Soru 6
Şekildeki trafik işareti neyi bildirir?
trafik soru 6
A) Ehlî hayvanların giremeyeceğini
B) Ehlî hayvanların yola çıkabileceğini
C) Vahşi hayvanların yola çıkabileceğini
D) Hayvanla çekilen taşıtların yola çıkabileceğini

Soru 7
Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi yolda gizli buzlanma olabileceğini bildirir? trafik soru 7

Soru 8
Şekildeki trafik işareti neyi bildirir?
trafik soru 8
A) Geçme yasağının sona erdiğini
B) Kamyonlar için geçme yasağının sona erdiğini
C) Tehlikeli madde taşıyan taşıtın giremeyeceğini
D) Kamyonların öndeki taşıtı geçmesinin yasak olduğunu

Soru 9 8 Mart 2014 Trafik Ehliyet Sınav Soruları
Aşağıdakilerden hangisi yolun her iki yönden taşıt trafiğine kapatılmış olduğunu bildirir? trafik soru 9

Soru 10
trafik soru 10 Şekle göre, aşağıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?
I- 1 numaralı şerit sadece sola dönüş içindir.
II- 2 numaralı şerit sadece ileri yönde seyir içindir.
III- 3 numaralı şerit sadece sağa dönüş içindir.

A) Yalnız I
B) I ve II
C) II ve III
D) I, II ve III

Soru 11
Aşağıdaki hâllerin hangisinde sürücü araç kullanmaktan men edilir?

A) Taşıma sınırının üstünde yolcu alınmışsa
B) Taşıma sınırının üstünde yük yüklenmişse
C) Uyuşturucu madde alarak araç kullanıyorsa
D) Araca zorunlu mali sorumluluk sigortası yaptırılmamışsa

Soru 12
trafik soru 12 Şekildeki aracın sürücüsü aşağıdakilerden hangilerini yapabilir?
I- Sağa dönüş
II- Sola dönüş
III- Aynı yönde ilerleme

A) Yalnız I
B) I ve II
C) II ve III
D) I, II ve III

Soru 13 8 Mart 2014 Trafik Ehliyet Sınav Soruları
Zorunlu hâller dışında şehirler arası kara yolunu kullanan motorlu araçlarda, araç cinsi gözetilmeksizin asgari hız sınırı saatte kaç kilometredir?

A) 5
B) 10
C) 15
D) 20

Soru 14
Konvoy hâlinde seyreden araçların arasındaki mesafe en az ne kadar olmalıdır?

A) Takip mesafesi kadar
B) Araç uzunluğunun üç katı kadar
C) Trafik ve yol durumuna göre istenildiği kadar
D) Aracın cinsi ve teknik özelliklerinin gerektirdiği kadar

Soru 15
Şekle göre 1 numaralı aracın önündeki aracı geçmesi yasaktır.
trafik soru 15 Bu durumu sürücüye aşağıdakilerden hangisi bildirir?

A) Devamlı yol çizgisi
B) Diğer aracın sürücüsü
C) Yol kenarındaki banketler
D) Hız kontrolü yapan uyarı cihazları

Soru 16
Bir otobüs, eğimsiz iki yönlü dar yolda aksine işaret yoksa aşağıdakilerden hangisine geçiş kolaylığı sağlamalıdır?

A) Lastik tekerlekli traktöre
B) İş makinesine
C) Kamyonete
D) Kamyona

Soru 17 8 Mart 2014 Trafik Ehliyet Sınav Soruları
trafik soru 17 Şekildeki kavşakta aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?

A) 1 numaralı aracın sola dönüş yapması
B) 3 numaralı aracın sola dönüş yapması
C) 2 numaralı aracın sağa dönüş yapması
D) 1 numaralı aracın durmadan kavşağa girmesi

Soru 18
trafik soru 18 Şekildeki gibi sağa dönüş yapmak isteyen sürücülerin aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

A) Hızlarını azaltmaları
B) Dar bir kavisle dönmeleri
C) Dönüşlerini en sol şeritte tamamlamaları
D) Bulundukları şeritte en sağa yaklaşmaları

Soru 19
• Kırmızı ışık yanması
• Yolun trafiğe kapanması
• Yetkililerin dur işareti vermesi

Seyir hâlindeki taşıtların yukarıda verilen faktörlerle durdurulmasına ne ad verilir?

A) Durma
B) Park etme
C) Duraklama
D) Trafikten men

Soru 20
Şekildeki araçların görev hâli durumunda geçiş üstünlüğü sıralaması nasıl olmalıdır?
trafik soru 20
A) 1 - 3 - 4 - 2
B) 3 - 1 - 4 - 2
C) 3 - 4 - 1 - 2
D) 4 - 1 - 3 - 2

Soru 21
Geceleri kara yolunda seyrederken, resimde görüldüğü gibi karşı yönden gelen araç sürücülerinin ve kara yolunu kullanan diğer kişilerin gözlerini kamaştırmamak için uzağı gösteren ışıkların yerine hangisi yakılmalıdır?
trafik soru 21
A) Sis ışıkları
B) Park ışıkları
C) Acil uyarı ışıkları
D) Yakını gösteren ışıklar

Soru 22
Aşağıdakilerden hangisinin temel işlevi, çarpma anında oluşabilecek etkileri vücudun daha güçlü bölgelerine yönlendirerek ölüm ve yaralanma riskini azaltmaktır?

A) Kriko
B) Reflektör
C) Emniyet kemeri
D) Çekme halatı

Soru 23
Trafikte güvenle seyahat etmek yüksek seviyede konsantrasyon gerektirir. Buna göre, direksiyon başında iken seyir emniyetinin tehlikeye düşmemesi için, aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğru bir uygulama değildir?

A) Elde cep telefonu ile konuşulması
B) Temiz hava için araç camlarının kısa süreliğine açılması
C) Yol şartlarına göre kontrol edilebilecek hızda araç kullanılması
D) Trafik yoğunluğu düşük olan alternatif güzergâhların seçilmesi

Soru 24
Aşağıdaki işlemlerden hangisi trafiğe çıkacak araçların mevzuata uygunluğunu gösterir?

A) Araç üzerinde keyfi değişiklik yapılması
B) Periyodik bakım kartının doldurulması
C) Muayenesinin yaptırılmamış olması
D) Kayıt ve tescilinin onaylanması

Soru 25
Tehlikeli madde taşıyan araçlarda yangın söndürme cihazları aracın neresinde bulundurulmalıdır?

A) Özel olarak yapılmış kilitli bir yerde
B) Sadece aracı kullananın bildiği bir yerde
C) Görülebilen ve erişilmesi kolay olan bir yerde
D) Motor kaputunun altında veya yangın çıkma ihtimali olan bir yerde

Soru 26
Hız sınırlarını yüzde otuzdan fazla aşmak suretiyle ihlal edenlerin, sürücü belgelerinin bir yıl süre ile geri alınabilmesi için, aynı suçun bir yıl içinde kaç kez işlenmesi gerekir?

A) 2
B) 3
C) 4
D) 5

Soru 27
Bakımı yapılmamış araçlarda, yakıt sarfiyatı artacağı gibi aracın egzozundan da daha fazla kirletici gaz çıkar.
Bu durum öncelikle aşağıdakilerden hangisine neden olur?

A) Radyasyon
B) Hava kirliliği
C) Su kirliliği
D) Toprak kirliliği

yorum yaz
8 Mart 2014 Trafik ve Çevre Bilgisi Dersi Ehliyet Sınav Soruları için yapılan yorumlar