Ehliyet Sınav Soruları
Doğru

Yanlış

Boş
Twitter'da Paylaş Google+'da Paylaş
Anasayfa » 2014 Ehliyet Sınav Soruları ve Cevapları

8 ŞUBAT 2014 TRAFİK DERSİ ÇIKMIŞ EHLİYET SINAV SORULARI TEST ÇÖZ

Soru 1 8 Şubat 2014 Trafik Ehliyet Sınav Soruları
Hangi kişilik özelliğinin sürücülerde olması trafik ortamında riskli davranışı azaltır?

A) Hırçın
B) Öfkeli
C) Stresli
D) Saygılı

Soru 2
Alkol en çok beyin hücrelerini etkilemekte ve merkezi sinir sisteminde olumsuz etki yapmaktadır.
Aşağıdakilerden hangisi bu durumun bir sonucudur?

A) Karar verme ve kendini kontrol edebilme yeteneğinin azalması
B) Yollarda tehdit unsuru oluşumunun azalması
C) Kaza yapma riskinin azalması
D) Sürüş yeteneğinin artması

Soru 3
Aşağıdakilerden hangisi, araçların tescil işlemlerini yaparak belge ve plakalarını vermekle görevlidir?

A) Sağlık Bakanlığı
B) Milli Eğitim Bakanlığı
C) Emniyet Genel Müdürlüğü
D) Karayolları Genel Müdürlüğü

Soru 4
Aşağıdakilerin hangisinde taşıtlar tek yönlü kara yolunda bulunmaktadır? trafik soru 4

Soru 5 8 Şubat 2014 Trafik Ehliyet Sınav Soruları
I- Görülmelerinin engellenmesi
II- Sorumlu kuruluşların eskiyenleri yenisi ile değiştirmesi
III- Üzerlerine yazı yazılması, çizilmesi, kırılması, delinmesi, sökülmesi

Trafik işaretleri ile ilgili olarak yukarıdaki davranışlardan hangilerinin yapılması yasaktır?

A) I ve II
B) I ve III
C) II ve III
D) I, II ve III

Soru 6
trafik soru 6 Şekildeki trafik görevlisinin yapmış olduğu işaretin sürücüler için anlamı nedir?

A) Sağa yanaş
B) Yavaşla
C) Hızlan
D) Dur

Soru 7
Işıklı trafik işaret cihazında, yeşil ışıktan sonra sarı ışığın yanması sürücülere aşağıdakilerden hangisini bildirir?

A) Yolun trafiğe kapanmak üzere olduğunu
B) Yolun trafiğe açılmak üzere olduğunu
C) Kavşağa yaklaşırken hızın artırılması gerektiğini
D) Yaya geçidi işgal edilecek şekilde durulması gerektiğini

Soru 8
Şekildeki trafik işaretini gören sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?
trafik soru 8
A) Yolu kontrol etmesi
B) Aracının hızını azaltması
C) Yayaları ikaz ederek geçmesi
D) Geçiş hakkını yayalara vermesi

Soru 9 8 Şubat 2014 Trafik Ehliyet Sınav Soruları
Şekildeki trafik işareti neyi bildirir?
trafik soru 9
A) Dönel kavşağa yaklaşıldığını
B) Kontrolsüz kavşağa yaklaşıldığını
C) Demir yolu geçidine yaklaşıldığını
D) Ana yol - tali yol kavşağına yaklaşıldığını

Soru 10
Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir?
trafik soru 10
A) Yol ver
B) İleri mecburi yön
C) Girişi olmayan yol
D) Taşıt trafiğine kapalı yol

Soru 11
Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir?
trafik soru 11
A) Sola dönülmez
B) Sağa dönülmez
C) Sola zorunlu yön
D) Sağa zorunlu yön

Soru 12
trafik soru 12 Taşıt yolu üzerine çizilen şekildeki çizgilerin anlamı nedir?

A) Yaya geçidi
B) Sağa tehlikeli viraj
C) Taralı alana girilmez.
D) Taralı alan içine park edilebilir.

Soru 13 8 Şubat 2014 Trafik Ehliyet Sınav Soruları
Ticari amaçla yük taşımacılığı yapan ve azami ağırlığı 3,5 tonu geçen araçların şoförlerinin, 24 saatlik herhangi bir süre içinde toplam olarak kaç saatten fazla araç sürmeleri yasaktır?

A) 6
B) 7
C) 8
D) 9

Soru 14
Şekle göre 2 numaralı aracın sürücüsü ne yapmalıdır?
trafik soru 14
A) 1 numaralı aracı ikaz ederek durdurmalı
B) 1 numaralı araca yol vermeli
C) U dönüşü yapmalı
D) Hızını artırmalı

Soru 15
trafik soru 15 Şerit değiştirmek isteyen şekildeki 1 numaralı taşıt sürücüsü, sola sinyal vermeden önce aşağıdakilerden hangisini mutlaka yapmalıdır?

A) Uzun hüzmeli farları yakarak seyretmeli
B) 2 numaralı taşıtın geç işaretini beklemeli
C) İç ve dış aynalardan trafik durumunu kontrol etmeli
D) 2 numaralı taşıta takip mesafesinden daha fazla yaklaşmalı

Soru 16
Arkadan çarpma şeklindeki trafik kazalarının en önemli sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Takip mesafesi kurallarına uyulmaması
B) Görüş mesafesinin kötü olması
C) Öndeki aracın yavaşlaması
D) Öndeki aracın durması

Soru 17 8 Şubat 2014 Trafik Ehliyet Sınav Soruları
trafik soru 17 Şekildeki araç sürücüsü kavşaktan sağa dönüş yapmak için hangi şeridi izlemelidir?

A) İstediği şeridi
B) 1 numaralı şeridi
C) 2 numaralı şeridi
D) 3 numaralı şeridi

Soru 18
Aksine bir işaret yoksa, eğimsiz iki yönlü dar yolda, motorsuz ile motorlu taşıtın karşılaşmaları hâlinde, hangisi diğerine yol vermelidir?

A) Motorlu taşıt, motorsuz taşıta
B) Motorsuz taşıt, motorlu taşıta
C) Şeridi daralmış olan taşıt, diğerine
D) Trafik yoğunluğu az olan yöndeki taşıt, diğerine

Soru 19
Şekle göre kontrolsüz kavşakta karşılaşan araçlardan hangisi ilk geçiş hakkını kullanmalıdır?
trafik soru 19
A) 1 numaralı araç
B) 2 numaralı araç
C) Hızı az olan araç
D) Hızı fazla olan araç

Soru 20
Kara yollarında uzun süreli beklemeyi gerektiren duraklamalarda aşağıdakilerden hangisinin yapılması gerekir?

A) Aracın kapılarının açık tutulması
B) Trafik görevlisine haber verilmesi
C) Motor çalışır halde farların yakılması
D) Motorun durdurulup el freninin çekilmesi

Soru 21
Yerleşim birimleri dışındaki kara yollarında geceleri araç ışıklarının kullanılması ile ilgili verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

A) Yeterince aydınlatılmamış tünellere girerken uzağı gösteren ışıkları yakmak
B) Dönüş ışıklarını geç anlamında kullanmak
C) Karşılaşmalarda ışıkları söndürmek
D) Park veya sis ışıkları ile seyretmek

Soru 22
Kamyon, kamyonet ve römorklarda yükle birlikte yolcu taşınırken aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?

A) Yüklerin bağlanması
B) Yolcuların yüklerin üzerine oturtulması
C) Kasanın yan ve arka kapaklarının kapatılması
D) Yolcuların kasa içinde ayrılmış bir yere oturtulması

Soru 23
Ülkemizde, trafik kazalarındaki kusur oranlarının (%) yıllara göre dağılımı tablodaki gibidir? trafik soru 23 Bu verilere göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle söylenebilir?

A) Kazaların çoğu insan kaynaklıdır.
B) Kara yolları, deniz ve hava yollarına göre daha risklidir.
C) Toplu taşıma yapılması ülke ekonomisini olumlu yönde etkiler.
D) Kara yolu ulaşım sistemi, diğer ulaşım sistemlerinden daha çok kullanılmaktadır.

Soru 24
Otomobilinin muayene zamanını öğrenmek isteyen sürücü, aşağıdaki belgelerden hangisini kontrol etmelidir?

A) Sürücü belgesi
B) Araç tescil belgesi
C) Araç imalat belgesi
D) Motorlu araç trafik belgesi

Soru 25
Şehirler arası yük veya yolcu nakliyatı yapan otobüs, kamyon ve çekicilerde takograf cihazının kullanılmasındaki başlıca amaç nedir?

A) Sürücünün araç kullanma, dinlenme süreleri ile araç kullanırken yaptığı hızı tespit etmek
B) Sürücünün kat ettiği kilometreyi ve tükettiği akaryakıtı tespit etmek
C) Sürücünün taşıdığı yük miktarını ve aldığı parayı tespit etmek
D) Sürücünün çalıştığı günleri ve hak ettiği ücreti tespit etmek

Soru 26
Aşağıdakilerden hangisinin yapılması, kara yollarında motorlu taşıt kullanabilmek için zorunludur?

A) Yeni bir iş kurmak
B) Kasko sigortası yaptırmak
C) Motor tamirciliği eğitimi almak
D) Aracın cinsine uygun sürücü belgesi almak

Soru 27
Sürücülerin aşağıda verilen davranışlarından hangisi çevre kirliliğini azaltacak önlemlerden biri değildir?

A) Egzoz emisyon kontrollerini zamanında yaptırmaları
B) Araçlarını gereksiz yere çalışır hâlde tutmaları
C) Araçlarının bakımını zamanında yaptırmaları
D) Araç hızına uygun viteste seyretmeleri

yorum yaz
8 Şubat 2014 Trafik ve Çevre Bilgisi Dersi Ehliyet Sınav Soruları için yapılan yorumlar