Ehliyet Sınav Soruları
Doğru

Yanlış

Boş
Twitter'da Paylaş Google+'da Paylaş
Anasayfa » 2014 Ehliyet Sınav Soruları ve Cevapları

9 AĞUSTOS 2014 TRAFİK VE ÇEVRE BİLGİSİ ÇIKMIŞ EHLİYET SINAV SORULARI

Soru 1 9 Ağustos 2014 Trafik Ehliyet Sınav Soruları
Hangi kişilik özelliğinin sürücülerde olması trafik ortamında riskli davranışı azaltır?

A) Asabi
B) Öfkeli
C) Stresli
D) Hoş görülü

Soru 2
trafik soru 2 Şekildeki araç için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
I- Motorlu araç çeşididir.
II- Römork ve yarı römork çeker.
III- Yük taşımak için imal edilmiştir.

A) Yalnız I
B) I ve II
C) II ve III
D) I, II ve III

Soru 3
İşaret levhalarıyla ilgili aşağıdaki davranışlardan hangisi trafiği tehlikeye düşürmez?

A) Yerlerinin değiştirilmesi
B) Üzerlerine yazı yazılması
C) Görülmelerinin engellenmesi
D) Eskiyenlerin yenileriyle değiştirilmesi

Soru 4
Trafik görevlisinin, hangi hareketi bir seri halinde yapması o yönde akan "trafiğin hızlanması" talimatını içerir? trafik soru 4

Soru 5 9 Ağustos 2014 Trafik Ehliyet Sınav Soruları
Aralıklı olarak yanıp sönen sarı ışıkta sürücü ne yapmalıdır?

A) Yavaş ve dikkatli geçmeli
B) Durmalı, yolu kontrol ettikten sonra geçmeli
C) Yolun açık olduğunu bildirdiği için hızlı geçmeli
D) Yolun kapalı olduğunu bildirdiği için bu yola girmemeli

Soru 6
Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi kontrollü demir yolu geçidine yaklaşıldığını bildirir? trafik soru 6

Soru 7
Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir?
trafik soru 7
A) Açılan köprü
B) Sola tehlikeli viraj
C) Soldan daralan kaplama
D) Sola tehlikeli devamlı viraj

Soru 8
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?
trafik soru 8
A) Bisikletin geçebileceğini
B) Bisikletin giremeyeceğini
C) Yolun bisikletlilere ait olduğunu
D) Bisikletin yavaş gitmesi gerektiğini

Soru 9 9 Ağustos 2014 Trafik Ehliyet Sınav Soruları
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?
trafik soru 9
A) Kamyonlar için geçme yasağı sonunu
B) Karşıdan gelene yol verilmesi gerektiğini
C) Kamyonlar için geçme yasağı başlangıcını
D) Öndeki taşıtın geçilmesinin yasak olduğunu

Soru 10
trafik soru 10 Şekilde verilenlerden hangileri gabari ile ilgilidir?

A) Yalnız I
B) I ve II
C) II ve III
D) I, II ve III

Soru 11
Taşıt yolu üzerine çizilen şekildeki yatay işaretlemenin anlamı nedir?
trafik soru 11
A) Yaya geçidi
B) Bisiklet yolu
C) Bölünmüş yol başlangıcı
D) Trafiği hızlandırma işareti

Soru 12
Şekle göre, araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangisini yapması yasaktır?
trafik soru 12
A) Sola dönüş yapması
B) Sağa dönüş yapması
C) Aynı yönde seyretmesi
D) Kavşağa yaklaşırken hızını azaltması

Soru 13 9 Ağustos 2014 Trafik Ehliyet Sınav Soruları
Aksine bir işaret bulunmadıkça yerleşim yeri dışındaki bölünmüş yollarda otomobiller için azami hız saatte kaç kilometredir?

A) 130
B) 110
C) 100
D) 90

Soru 14
Şekildeki 1 numaralı aracın sürücüsü, önündeki araç "A" noktasında iken "88-89" diye saymaya başlıyor.
trafik soru 14 Sürücünün bu davranışı aşağıdakilerden hangisini belirlemeye yöneliktir?

A) Motor gücünü
B) Asfalt kalitesini
C) Takip mesafesini
D) Yakıt sarfiyatını

Soru 15
trafik soru 15 Şekle göre, tek yönlü yolda 3 numaralı aracın sürücüsü şerit değiştirebilmek için aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesini beklemelidir?

A) 5 numaralı aracın geçmesini
B) 4 numaralı aracın yavaşlamasını
C) 1 numaralı aracın sağa geçmesini
D) 2 numaralı aracın şerit değiştirmesini

Soru 16
Bölünmüş kara yollarında geçilen araç sürücüleri, geçmek isteyen aracın geçiş işaretini aldığında ne yapmak zorundadır?

A) Sağ şeride geçmek
B) Sığınma cebine girmek
C) Önündeki aracı geçmek
D) Bulunduğu şeridi izlemek ve hızını artırmamak

Soru 17 9 Ağustos 2014 Trafik Ehliyet Sınav Soruları
Şekildeki gibi kontrolsüz kavşakta karşılaşan araçların geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalıdır?
trafik soru 17
A) 2 - 1 - 3
B) 2 - 3 - 1
C) 3 - 1 - 2
D) 3 - 2 - 1

Soru 18
I- Araçlarını ve araçlarının etrafını kontrol etmeleri
II- Işıkla veya kolla, gerekli hâllerde her ikisi ile çıkış işareti vermeleri
III- Görüş alanları dışında kalan yerler varsa uyarılmaları için bir gözcü bulundurmaları

Duraklanan veya park edilen yerden çıkılırken sürücülerin yukarıdakilerden hangilerini yapmaları zorunludur?

A) Yalnız I
B) I ve II
C) II ve III
D) I, II ve III

Soru 19
Kamyon, kamyonet, römork ve yarı römorklarla "kısa mesafelerde işçi taşınmasında" aşağıdakilerden hangisi zorunlu değildir?

A) Kasa üzerinin kapalı olması
B) Kasa kapaklarının kapalı tutulması
C) Elle tutulabilecek korkuluğun bulunması
D) Kasa kenarlarının düşmeyi önleyecek yükseklikte olması

Soru 20
I- Geçiş yolları üzerinde park etmek yasaktır.
II- Duraklamanın yasak olduğu yerlerde park etmek yasaktır.

Bu bilgiler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) I. doğru II. yanlıştır.
B) Her ikisi de yanlıştır.
C) I. yanlış II. doğrudur.
D) Her ikisi de doğrudur.

Soru 21
Motorlu bisiklet, motosiklet ve sürücüleri ile ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisinin yapılması yasaktır?

A) Gidiş yönüne göre yolun en sağından seyredilmesi
B) İkiden fazlasının taşıt yolunun bir şeridinde yan yana sürülmesi
C) Tehlikeli madde taşıyan araçların geçilmesi
D) Geçme yaparken sinyal verilmesi

Soru 22
Aşağıdakilerden hangisi kazalara ait bir özelliktir?

A) Önlemlere bağlı olarak azalabilmesi
B) Doğal olarak meydana gelmesi
C) Çevresel etkilere bağlı olması
D) Önceden tahmin edilebilmesi

Soru 23
Zorunlu mali sorumluluk sigortası hakkında aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Motorlu araçlar için zorunludur.
B) Motorlu araçlar için isteğe bağlıdır.
C) Teminat limitleri ve sigorta primi yasa ile belirlenir.
D) Araç sahibine düşen hukuki sorumluluğu teminat altına alır.

Soru 24
Aşağıdaki durumların hangisinde, Karayolları Trafik Yönetmeliği’nin aynı cins taşıtlar için tayin ettiği hız sınırlarını aşan taşıt sürücülerine ceza verilmez?

A) Kavşaklara yaklaşırken
B) Sağa veya sola dönerken
C) Bir başka araç tarafından geçilirken
D) İki yönlü kara yolunda öndeki araç geçilirken

Soru 25
C, D ve E sınıfı sürücü belgelerinden herhangi birini almak isteyenlerde, kaç yaşını bitirme şartı aranır?

A) 22
B) 20
C) 18
D) 17

Soru 26
Canlılarla etkileşim içinde olan doğal ve fiziksel ögelerden oluşan dış ortama ne denir?

A) Atık
B) İklim
C) Çevre
D) Erozyon

Soru 27
Kişilerin huzurunu, ruh ve beden sağlığını bozacak seviyedeki istenmeyen seslere ne denir?

A) Duyuru
B) Gürültü
C) Konuşma
D) Sesli ilan

yorum yaz
9 Ağustos 2014 Trafik ve Çevre Bilgisi Dersi Ehliyet Sınav Soruları için yapılan yorumlar