Ehliyet Sınav Soruları
Doğru

Yanlış

Boş
Twitter'da Paylaş Google+'da Paylaş
Anasayfa » 2015 Ehliyet Sınav Soruları ve Cevapları

10 EKİM 2015 İLK YARDIM DERSİ ÇIKMIŞ EHLİYET SINAV SORULARI TEST ÇÖZ

Soru 1 10 Ekim 2015 İlk yardım Ehliyet Sınav Soruları
Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın öncelikli amaçlarındandır?

A) Trafik kazalarının önlenmesi
B) Mesleki başarının artırılması
C) Hayati tehlikenin ortadan kaldırılması
D) Ülkedeki sağlık sisteminin iyileştirilmesi

Soru 2
Beyin, insan vücudundaki hangi sistemin bir parçasıdır?

A) Dolaşım sisteminin
B) Sindirim sisteminin
C) Hareket sisteminin
D) Sinir sisteminin

Soru 3
Kazazedenin ağız bölgesine bir cam parçası ya da ayna yaklaştırarak buharlanıp buharlanmadığına bakılması, "Bak-Dinle-Hisset" yönteminin hangi aşamasını oluşturur?

A) Dinle
B) Bak
C) Hisset
D) Dinle-Hisset

Soru 4
Olay yerinde olası tehlikelerin belirlenerek güvenli bir çevrenin oluşturulması işlemi, ilk yardımın temel uygulamalarının hangisi içinde değerlendirilir?

A) Koruma
B) Bildirme
C) Kurtarma
D) Müdahale

Soru 5 10 Ekim 2015 İlk yardım Ehliyet Sınav Soruları
Kalp durmasına kısa süre içerisinde müdahale edilmezse dokuların oksijenlenmesi bozulur.
Bu durum, öncelikle aşağıdaki organlardan hangisinde hasar oluşturur?

A) Mide
B) Beyin
C) Karaciğer
D) Kalın bağırsak

Soru 6
Hangi durumdaki yetişkin bir kazazedeye, göğüs kemiği 5 cm aşağıya inecek şekilde basınç uygulanır?

A) Solunumu düzensiz olan
B) Solunum sayısı azalan
C) Kalbi düzensiz çalışan
D) Kalbi duran

Soru 7
Bacakta turnike uygulama bölgesi neresidir?

A) Diz ile kalça arası
B) Ayak bileğinin alt kısmı
C) Ayak bileğinin üst kısmı
D) Diz kapağının olduğu bölge

Soru 8
• Kazazede düz olarak sırtüstü yatırılır.
• Baş yana çevrilir ve çene göğüsten uzaklaştırılarak soluk yolu açılır.
• Kazazedenin bacakları 30 cm kadar yukarı kaldırılır.
İşlem basamakları verilen bu uygulamalarla ilgili olarak, öncelikle aşağıdakilerden hangisi amaçlanmıştır?

A) Şokun engellenmesi
B) Kanamanın durdurulması
C) Zihinsel aktivitenin korunması
D) Sindirim işlevinin rahat olması

Soru 9 10 Ekim 2015 İlk yardım Ehliyet Sınav Soruları
Derin yaralanmaya sebep olan batıcı cisim yara üzerinde duruyorsa, aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

A) Cisim çıkarılır ve yaraya tentürdiyot dökülür.
B) Cismin dışarıda kalan kısmı cilt hizasından kesilir ve yara sıkı sarılır.
C) Cisim çıkarılmadan tespiti yapılır ve yaralı hastaneye sevk edilir.
D) Cisim çıkarılır ve yaralı hastaneye sevk edilir.

Soru 10
Baş, boyun ve gövde ekseninin korunmasına hangi yaralanmalarda daha çok dikkat edilmesi gerekir?

A) Karın yaralanmalarında
B) Bacak yaralanmalarında
C) Göğüs yaralanmalarında
D) Omurga yaralanmalarında

Soru 11
Aşağıdakilerden hangisi burkulmalarda uygulanan ilk yardım ilkeleri arasında yer alır?

A) Burkulan eklemin kalp seviyesinden aşağıda tutulması
B) Burkulan eklemin sıkıştırıcı bir bandajla tespit edilmesi
C) Burkulan eklemin sürekli hareket ettirilmesi
D) Burkulan ekleme turnike uygulanması

Soru 12
Bayılma durumunda aşağıdaki sistemlerden hangisinin faaliyeti durur?

A) Dolaşım sistemi
B) Sindirim sistemi
C) Hareket sistemi
D) Solunum sistemi

Soru 13 10 Ekim 2015 İlk yardım Ehliyet Sınav Soruları
Yaralı taşımada sedye kullanımı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Sedye kullanımı her zaman tercih edilmelidir.
B) Sadece bacağı kırılanları yatırarak taşımak için tercih edilir.
C) Sadece zehirlenme vakalarının taşınmasında kullanılmalıdır.
D) Köprücük kemiği kırıklarında hastanın sedye ile taşınması hayati önem taşır.

yorum yaz
10 Ekim 2015 İlk Yardım ve Sağlık Bilgisi Dersi Ehliyet Sınav Soruları için yapılan yorumlar