Ehliyet Sınav Soruları
Doğru

Yanlış

Boş
Twitter'da Paylaş Google+'da Paylaş
Anasayfa » 2015 Ehliyet Sınav Soruları ve Cevapları

10 OCAK 2015 İLKYARDIM DERSİ ÇIKMIŞ EHLİYET SINAV SORULARI

Soru 1 10 Ocak 2015 İlk yardım Ehliyet Sınav Soruları
Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın amaçlarından biri değildir?
A) İlaçla tedavi etmek
B) Durumun kötüleşmesini önlemek
C) Hayati tehlikeyi ortadan kaldırmak
D) Yaşamsal fonksiyonların sürdürülmesini sağlamak

Soru 2
Aşağıdakilerden hangisi vücudun tamamında faaliyet gösterir?
A) Sindirim sistemi
B) Dolaşım sistemi
C) Boşaltım sistemi
D) Solunum sistemi

Soru 3
Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın ABC’si içinde yer almaz?
A) Kırıkların tespit edilmesi
B) Dolaşımın değerlendirilmesi
C) Solunumun değerlendirilmesi
D) Hava yolu açıklığının değerlendirilmesi

Soru 4
• Bir el alına yerleştirilir.
• Diğer elin iki parmağı çene kemiğinin üzerine yerleştirilir.
• Alından bastırılıp, çeneden kaldırılarak baş geriye doğru itilir.

Kazazedenin hava yolunu açmak için, uygulama tekniği verilen pozisyon aşağıdakilerden hangisidir?
A) Şok pozisyonu
B) Yarı oturuş pozisyonu
C) Baş geri-çene yukarı pozisyonu
D) Yarı yüzükoyun-Yan pozisyon

Soru 5 10 Ocak 2015 İlk yardım Ehliyet Sınav Soruları
Bebeklerde uygulanan dış kalp masajında göğüs kemiğine dakikada kaç kez bası yapılmalıdır?
A) 40
B) 60
C) 80
D) 100

Soru 6
Hangi durumdaki kazazede kesinlikle sedye ile taşınmalıdır?
A) Omurgasında kırık olan
B) Kaburgasında kırık olan
C) Birinci derece yanığı olan
D) Kolunda yara ve kırık olan

Soru 7
Aşağıdaki kanama türlerinden hangisinde, kan kaybı diğerlerine nazaran fazla olduğu için daha kısa sürede hayati tehlike meydana gelir?
A) Burun kanamaları
B) Atardamar kanamaları
C) Kılcal damar kanamaları
D) Toplardamar kanamaları

Soru 8
Aşağıdakilerden hangisi kanamalarda yapılan yanlış bir uygulamadır?
A) Kanamanın durdurulamadığı durumlarda uygun kemik üzerine turnike uygulamak
B) Kanayan yere en yakın basınç noktasına baskı uygulamak
C) Kanayan bölgeyi kalp seviyesinden aşağıda tutmak
D) Kanayan damarın üzerine doğrudan baskı uygulamak

Soru 9 10 Ocak 2015 İlk yardım Ehliyet Sınav Soruları
Aşağıdakilerden hangisi, şoka girmiş kazazedeye yapılan doğru bir ilk yardım uygulaması değildir?
A) Rastgele hareket ettirilmesi
B) Hava yolu açıklığının sağlanması
C) Kanama varsa, hemen durdurulması
D) Sırt üstü yatırılarak ayaklarının 30 cm kadar yükseltilmesi

Soru 10
I- Kazazede sakinleştirilir, endişeleri giderilir.
II- Kanama ciddi ise, kulağı tıkamadan temiz bezlerle kapatılır.
III- Kazazede bilinçsiz ise kanayan kulak üzerine yan yatırılır.

Kulak kanaması olan bir kazazedeye, yukarıda verilenlerden hangilerinin yapılması doğru bir ilk yardım uygulamasıdır?
A) Yalnız I
B) I ve II
C) II ve III
D) I, II ve III

Soru 11
Aşağıdakilerin hangisinde kırık olduğunda atelle tespit uygulaması yapılır?
A) Kürek kemiği
B) Ön kol kemiği
C) Kaburga kemiği
D) Köprücük kemiği

Soru 12
Koma durumundaki kazazedeye verilecek en uygun pozisyon aşağıdakilerden hangisidir?
A) Dik oturuş
B) Sırtüstü yatış
C) Baş geride yarı oturuş
D) Yarı yüzüstü yan yatış

Soru 13 10 Ocak 2015 İlk yardım Ehliyet Sınav Soruları
Aşağıdakilerden hangisi, yaralı taşımalarında ilk yardımcının uyması gereken kurallardandır?
A) Kendi can güvenliğini riske atması
B) Kazazedeyi mümkün olduğunca çok hareket ettirmesi
C) Yön değiştirirken ani dönme ve bükülmelerden kaçınması
D) Kazazedenin baş-boyun-gövde ekseninin korunmasına özen göstermemesi

yorum yaz
10 Ocak 2015 İlk Yardım ve Sağlık Bilgisi Dersi Ehliyet Sınav Soruları için yapılan yorumlar