Ehliyet Sınav Soruları
Doğru

Yanlış

Boş
Twitter'da Paylaş Google+'da Paylaş
Anasayfa » 2015 Ehliyet Sınav Soruları ve Cevapları

10 OCAK 2015 TRAFİK DERSİ ÇIKMIŞ EHLİYET SINAV SORULARI

Soru 1 10 Ocak 2015 Trafik Ehliyet Sınav Soruları
Aşağıdakilerden hangisi trafik ortamında riskli davranış olarak değerlendirilmez?
A) Aşırı hız yapmak
B) Alkollü araç kullanmak
C) Emniyet kemeri takmak
D) Elinde cep telefonuyla araç kullanmak

Soru 2
Aşağıdakilerin hangisi Emniyet Genel Müdürlüğünün görevlerindendir?
A) Araçların muayenelerini yapmak
B) Sürücülerin belgelerini vermek
C) Muayene istasyonlarını denetlemek
D) Park yerleri ve benzeri tesisleri yapmak

Soru 3
Aksine bir durum yoksa, şekildeki gibi ışıklı trafik işaret cihazında yeşil ışığın yandığını gören sürücü ne yapmalıdır?
trafik soru 3
A) Durmadan dikkatli geçmeli
B) İlk geçiş hakkını yayalara vermeli
C) Durup, yolu kontrol ettikten sonra geçmeli
D) Sağdan gelen araçların geçmesini beklemeli

Soru 4
Kara yolunun genel olarak taşıt trafiğince kullanılan kısmına ne ad verilir?
A) Banket
B) Terminal
C) Hemzemin geçit
D) Taşıt yolu (Kaplama)

Soru 5 10 Ocak 2015 Trafik Ehliyet Sınav Soruları
Trafik görevlisinin hangi hareketi geceleyin "geç" işaretidir? trafik soru 5

Soru 6
Aşağıdakilerden hangisi ana yol - tali yol kavşağını bildiren trafik işaret levhalarından biri değildir? trafik soru 6

Soru 7
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?
trafik soru 7
A) Traktörün geçebileceğini
B) Traktörün giremeyeceğini
C) Traktörlerin park edebileceğini
D) Sadece traktörün girebileceğini

Soru 8
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?
trafik soru 8
A) Yaya yolunu
B) Yaya geçidini
C) Yola yayanın çıkabileceğini
D) Yola yayanın giremeyeceğini

Soru 9 10 Ocak 2015 Trafik Ehliyet Sınav Soruları
trafik soru 9 Şekildeki yol bölümünde görülen trafik işaret levhası, sürücüye aşağıdakilerden hangisini bildirir?
A) Bölünmüş yola gireceğini
B) Tali yol kavşağına yaklaştığını
C) İki yönlü yol kesimine yaklaştığını
D) İleride kontrolsüz bir kavşağın olduğunu

Soru 10
Taşıt yolu üzerine çizilen aşağıdaki yatay işaretlemelerden hangisinin adı, yavaşlama uyarı çizgileridir? trafik soru 10

Soru 11
Bir kavşakta, trafik görevlisi ile birlikte ışıklı trafik işaret cihazı da bulunuyorsa, sürücüler öncelikle hangisine uymak zorundadır?
A) Trafik görevlisine
B) Işıklı trafik işaret cihazına
C) Yeşil ışık yanıyorsa, ışıklı trafik işaret cihazına
D) Kırmızı ışık yanıyorsa, ışıklı trafik işaret cihazına

Soru 12
Ticari amaçla yolcu taşımacılığı yapan ve taşıma kapasitesi şoförü dahil 9 kişiyi geçen araçların şoförlerinin, 24 saatlik herhangi bir süre içinde devamlı olarak kaç saatten fazla araç sürmesi yasaktır?
A) 1,5
B) 2,5
C) 3,5
D) 4,5

Soru 13 10 Ocak 2015 Trafik Ehliyet Sınav Soruları
Aksine bir işaret yoksa, otomobillerin yerleşim yeri dışındaki şehirler arası çift yönlü kara yollarında azami hızı saatte kaç kilometredir?
A) 120
B) 110
C) 90
D) 80

Soru 14
Öndeki aracın güvenle takip edildiği uzaklığa ne denir?
A) Takip mesafesi
B) Geçiş mesafesi
C) Görüş mesafesi
D) İntikal mesafesi

Soru 15
Şekildeki aracın sürücüsü, dönel kavşaktan geriye dönüş yapmak için hangi şeridi izlemelidir?
trafik soru 15
A) İstediği şeridi
B) 1 numaralı şeridi
C) 2 numaralı şeridi
D) 3 numaralı şeridi

Soru 16
Şekildeki kara yolu bölümünde görülen kesik çizginin anlamı nedir?
trafik soru 16
A) Şerit değiştirmek yasaktır.
B) Öndeki aracı geçmek yasaktır.
C) Kurallara uygun olarak öndeki araç geçilebilir.
D) Taşıt yolu, bölünmüş yol durumuna gelmiştir.

Soru 17 10 Ocak 2015 Trafik Ehliyet Sınav Soruları
Geçiş üstünlüğü hakkını kullanan araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangisini yapması zorunludur?
A) Hız sınırlarına uyması
B) Trafik görevlisine bilgi vermesi
C) Işıklı trafik işaret cihazlarına uyması
D) Sesli ve ışıklı işaretleri birlikte kullanması

Soru 18
Şekildeki kara yolu bölümünde, hangi numaralı taşıt sürücülerinin yaptığı, asli kusur hâllerinden sayılır?
trafik soru 18
A) Yalnız 4
B) 1 ve 7
C) 1, 3 ve 6
D) 2, 6 ve 7

Soru 19
Bir kamyonet, eğimsiz iki yönlü dar yolda aksine işaret yoksa aşağıdakilerden hangisine geçiş kolaylığı sağlamalıdır?
A) Otobüse
B) Otomobile
C) İş makinesine
D) Lastik tekerlekli traktöre

Soru 20
Şekilde görülen kontrolsüz kavşakta, ilk geçiş hakkını hangi araç kullanmalıdır?
trafik soru 20
A) Otobüs
B) Traktör
C) At arabası
D) İş makinesi

Soru 21
I- Park etmek
II- Geri gitmek
III- Duraklamak

Bağlantı yolları üzerinde yukarıda verilenlerden hangilerinin yapılması yasaktır?
A) Yalnız I
B) I ve II
C) II ve III
D) I, II ve III

Soru 22
Yerleşim birimleri dışındaki kara yollarında yeterince aydınlatılmamış tünellere girerken hangi ışıkların yakılması zorunludur?
A) Sis ışıklarının
B) Park ışıklarının
C) Acil uyarı ışıklarının
D) Uzağı gösteren ışıkların

Soru 23
Aşağıdakilerden hangisi, kaza anında ölüm ve yaralanmaları en aza indirmek amacıyla sürücü ve yolcular tarafından kullanılır?
A) Polen filtresi
B) Park sensörü
C) Emniyet kemeri
D) Açılabilir tavan

Soru 24
Araçların muayene süresi dolmasa bile, aşağıdaki hâllerin hangisinden dolayı özel muayenesi zorunludur?
A) Üzerinde teknik değişiklik yapıldığında
B) Sürücüsü veya işleticisi değiştiğinde
C) Motoru bakımdan geçirildiğinde
D) Sahibi değiştiğinde

Soru 25
Aşağıdaki araçların hangisinde, yangın söndürme cihazı bulundurmak zorunlu değildir?

A) Otobüs
B) Kamyon
C) Otomobil
D) Lastik tekerlekli traktör

Soru 26
Göz muayenesine ilişkin esaslara göre hangi rahatsızlığı olanlar, herhangi bir koşul aranmadan sürücü belgesi alabilirler?

A) Gece körlüğü
B) Renk körlüğü
C) İki gözü görmeyen
D) Monoküler (tek gözü gören)

Soru 27
Aşağıdakilerden hangisi hava kirliliğini önleme çalışmalarından biri değildir?
A) Kaliteli yakıt kullanımının teşvik edilmesi
B) Egzozlara filtre zorunluluğu getirilmesi
C) Özel araç kullanımının teşvik edilmesi
D) Çevre eğitimine ağırlık verilmesi

yorum yaz
10 Ocak 2015 Trafik ve Çevre Bilgisi Dersi Ehliyet Sınav Soruları için yapılan yorumlar