Ehliyet Sınav Soruları
Doğru

Yanlış

Boş
Twitter'da Paylaş Google+'da Paylaş
Anasayfa » 2015 Ehliyet Sınav Soruları ve Cevapları

12 ARALIK 2015 İLK YARDIM DERSİ ÇIKMIŞ EHLİYET SINAV SORULARI

Soru 1 12 Aralık 2015 İlkyardım Ehliyet Sınav Soruları
ilkyardim soru 1 İlk Yardım ile Acil Tedavi arasındaki farklarla ilgili olarak tabloda verilen bilgiler için ne söylenebilir?

A) I. doğru, II. yanlış
B) I. yanlış, II. doğru
C) Her ikisi de doğru
D) Her ikisi de yanlış

Soru 2
Çok sayıda yaralının olduğu kazalarda, kazazedelerin durumu değerlendirilir ve öncelikli müdahale edilecekler belirlenir.
Buna göre en son müdahale edilmesi gereken kazazede aşağıdakilerden hangisidir?

A) Açık karın yarası olan
B) Bilinci yerinde olmayan
C) Solunum zorluğu çeken
D) Ayak bileğinde çıkık olan

Soru 3
İlk yardımın ABC’si olarak kabul edilen uygulamalardan "C" dolaşımın değerlendirilmesini ifade etmektedir.
Aşağıdakilerden hangisi, dolaşımın değerlendirilmesi aşamasında ilk yardımcının yaptığı uygulamalardandır?

A) Kazazedeye "iyi misiniz?" diye sorulması
B) Kazazedeye baş-çene pozisyonu verilmesi
C) Kazazedenin şah damarından 5 saniye süreyle nabız alınması
D) İlk yardımcının yüzünü kazazedenin ağzına yaklaştırması

Soru 4
Aşağıdakilerden hangisi, kısmi tıkanıklık yaşayan kazazedeye yapılacak ilk yardım uygulamalarından biri değildir?

A) Öksürmesi engellenir.
B) Gevşemiş takma dişleri varsa çıkarılır.
C) Morarma saptanırsa derhal girişimde bulunulur.
D) Durumu kötüye gidiyorsa tam tıkanmada tercih edilen uygulamalara başlanır.

Soru 5 12 Aralık 2015 İlkyardım Ehliyet Sınav Soruları
Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın temel uygulamalarından biri değildir?

A) Koruma
B) Kurtarma
C) Bildirme
D) Tedavi etme

Soru 6
I. Kazazedenin sert bir zemin üzerine sırt üstü yatırılması
II. Kalp basısı uygulamak için göğüs kemiğinin alt ve üst ucunun tespit edilmesi
III. Göğüs kemiğine, yandan bakıldığında göğüs yüksekliğinin 1/2’si kadar aşağı inecek şekilde kalp basısı uygulanması

Yukarıdakilerden hangileri, yetişkinlerde yapılan temel yaşam desteğinin uygulama basamaklarındandır?
A) Yalnız I
B) I ve II
C) II ve III
D) I, II ve III

Soru 7
İç kanaması olduğu düşünülen bir kazazedeye, ilk yardım olarak aşağıdakilerden hangisinin yapılması yanlıştır?

A) Şoka karşı önlem alınması
B) Ağzından bol sıvı verilmesi
C) Üzerinin örtülerek sıcak tutulması
D) Yaşamsal bulgularının incelenmesi

Soru 8
Şok pozisyonunda, kazazedenin bacakları kaç cm kadar yukarı kaldırılır?

A) 30
B) 40
C) 50
D) 60

Soru 9 12 Aralık 2015 İlkyardım Ehliyet Sınav Soruları
Aşağıdakilerden hangisi omurga yaralanmasına bağlı olarak meydana gelebilir?

A) Saç dökülmesi
B) Bedensel aktivitede artma
C) Ağızdan köpüklü kan gelmesi
D) Yaralanma bölgesinin alt tarafında felç

Soru 10
Zorlama, çarpma, düşme veya çeşitli darbeler sonucu oluşan, eklem yüzeylerinin kalıcı olarak ayrılmasına sebep olan duruma ne ad verilir?

A) Kırık
B) Çıkık
C) Donma
D) Burkulma

Soru 11
Aşağıdakilerden hangisi, delici göğüs yaralanmalarında kazazedeye yapılan doğru bir ilk yardım uygulamasıdır?

A) Batan cismin çıkarılması
B) Ağızdan ılık içecekler verilmesi
C) Bilinci açık ise yarı oturur duruma getirilmesi
D) Ayaklarının yüksekte tutulup sırtüstü yatırılması

Soru 12
Resimde görülen uygulama hangi pozisyonun veriliş aşamalarını göstermektedir?
ilkyardim soru 12
A) Şok pozisyonu
B) Koma pozisyonu
C) Alt-çene pozisyonu
D) Baş-çene pozisyonu

Soru 13 12 Aralık 2015 İlkyardım Ehliyet Sınav Soruları
• Ayaklarının pedala sıkışmadığından emin olunur.
• Yan tarafından yaklaşılır ve bir elle kolu, diğer elle çenesi kavranarak hafif hareketlerle boynu tespit edilir.
• Baş-boyun-gövde hizasını bozmadan araçtan dışarı çekilir.

Uygulama basamakları verilen ve kazazedenin araçtan çıkarılmasında kullanılan teknik, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Rentek manevrası
B) İtfaiyeci yöntemi
C) Heimlich manevrası
D) Ayak bileklerinden sürükleme yöntemi

yorum yaz
12 Aralık 2015 İlk Yardım ve Sağlık Bilgisi Dersi Ehliyet Sınav Soruları için yapılan yorumlar