Ehliyet Sınav Soruları
Doğru

Yanlış

Boş
Twitter'da Paylaş Google+'da Paylaş
Anasayfa » 2015 Ehliyet Sınav Soruları ve Cevapları

12 ARALIK 2015 TRAFİK DERSİ ÇIKMIŞ EHLİYET SINAV SORULARI

Soru 1 12 Aralık 2015 Trafik Ehliyet Sınav Soruları
Aşağıdakilerden hangisi güvenli sürücülük için alınması gereken önlemlerdendir?

A) Sürüş öncesi alkollü içki içilmesi
B) Sürüş esnasında elde cep telefonu ile konuşulması
C) Yol şartlarına göre kontrol edilebilecek hızda araç kullanılması
D) Trafik yoğunluğu fazla olan güzergâhların tercih edilmesi

Soru 2
Aşağıdakilerden hangisi, Karayolları Genel Müdürlüğünün görev ve yetkilerinden birisi değildir?

A) Kara yollarında, gerekli önleyici teknik tedbirleri almak veya aldırmak
B) Kara yolu güvenliğini ilgilendiren konulardaki projeleri incelemek ve onaylamak
C) Tüm kara yollarındaki işaretleme standartlarını tespit etmek, yayınlamak ve kontrol etmek
D) Sürücü adaylarının teorik ve uygulamalı sınavlarını yapmak ve başarılı olanlara sertifika verilmesini sağlamak

Soru 3
Kara yolunda bir birim olarak seyretmek üzere birbirine bağlanmış, en çok iki römorktan oluşan araçlara ne ad verilir?

A) Arazi taşıtı
B) Taşıt katarı
C) Kamp taşıtı
D) Umum servis aracı

Soru 4
Kara yollarındaki trafik levhalarına zarar veren sorumluya ne yapılır?

A) 6 ay hapis cezası verilir.
B) Trafikten ömür boyu men edilir.
C) Sürücü belgesi varsa geri alınır.
D) Zarar karşılıkları ve masraf ödetilir.

Soru 5 12 Aralık 2015 Trafik Ehliyet Sınav Soruları
Şekildeki trafik görevlisinin yapmış olduğu işaretin anlamı nedir?
trafik soru 5
A) Trafiğin bütün istikametlere kapanma hâli
B) Trafiğin bütün istikametlere açılma hâli
C) Trafiği hızlandırma işareti
D) Trafiği yavaşlatma işareti

Soru 6
Işıklı trafik işaret cihazında yanan hangi ışık, ikaz mahiyetinde olup yanış sırasına göre yolun trafiğe kapanmak veya açılmak üzere olduğunu gösterir?

A) Yeşil ışık
B) Sarı ışık
C) Kırmızı ışık
D) Kırmızı oklu ışık

Soru 7
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisine yaklaşıldığını bildirir?
trafik soru 7
A) Dönel kavşağa
B) Açılan köprüye
C) Ana yol - tali yol kavşağına
D) Kontrollü demir yolu geçidine

Soru 8
Şekildeki trafik işaretini gören sürücü, aşağıdakilerden hangilerini yapmalıdır?
trafik soru 8
I. Hızını artırmalı
II. Hızını azaltmalı
III. Öndeki araçları geçmekten kaçınmalı

A) Yalnız I
B) I ve II
C) II ve III
D) I, II ve III

Soru 9 12 Aralık 2015 Trafik Ehliyet Sınav Soruları
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?
trafik soru 9
A) Azami hız sınırını
B) Geçme yasağı sonunu
C) Taşıtın giremeyeceğini
D) Hız sınırlaması sonunu

Soru 10
Aşağıdaki trafik işaret levhalarından hangisi trafik tanzim işaretleri grubunda yer alır? trafik soru 10

Soru 11
trafik soru 11 Taşıt yolu üzerine çizilen şekildeki yazı ve sembollerden hangileri, sürücülere araçlarını uygun mesafede mutlaka durdurmaları gerektiğini bildirir?

A) Yalnız I
B) I ve II
C) II ve III
D) I, II ve III

Soru 12
Aşağıdaki davranışlardan hangisi trafiğin akışını olumsuz etkiler?

A) Girilecek şeritteki aracın geçmesini beklemek
B) Gidiş yönüne göre en sağdaki şeritten seyretmek
C) Gidişe ayrılan en soldaki şeridi sürekli olarak işgal etmek
D) Çok şeritli yollarda hızın gerektirdiği şeritten seyretmek

Soru 13 12 Aralık 2015 Trafik Ehliyet Sınav Soruları
trafik soru 13 Şekildeki kara yolunda 1 numaralı araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

A) Bulunduğu şeritte seyretmesi
B) Geçme sırasında hızını artırması
C) Yol müsait ise önündeki aracı sollayarak geçmesi
D) Yol müsait değilse önündeki aracın sağından geçmesi

Soru 14
Zorunlu hâller dışında otoyollarda motorlu araçların asgari (en az) hız sınırı saatte kaç kilometredir?

A) 15
B) 35
C) 40
D) 50

Soru 15
70 km/saatlik hızla, arka arkaya seyreden iki araç arasındaki mesafe en az kaç metre olmalıdır?

A) 25
B) 35
C) 45
D) 55

Soru 16
trafik soru 16 Şekilde görülen araç geçme işlemiyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) 2 numaralı aracın arkadan gelen trafiği kontrol etmediği
B) 3 numaralı aracın izlediği şeridin yanlış olduğu
C) 1 numaralı aracın izlediği şeridin yanlış olduğu
D) 3 numaralı aracın geçme yasağına uymadığı

Soru 17 12 Aralık 2015 Trafik Ehliyet Sınav Soruları
Aşağıdakilerden hangisi, duraklanan veya park edilen yerden çıkan araç sürücüsünün uyması gereken kurallardan biri değildir?

A) Işıkla veya kolla çıkış işareti vermesi
B) Aracını ve aracının etrafını kontrol etmesi
C) Yoldan geçen araç sürücülerini ikaz edip yavaşlatması
D) Sakıncalı bir durum olmadığında manevraya başlaması

Soru 18
trafik soru 18 Şekle göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle söylenir?

A) 2 numaralı aracın yanlış şeritte seyrettiği
B) 2 numaralı aracın takip mesafesine uymadığı
C) 1 numaralı aracın dönüş işaretini yanlış kullandığı
D) 1 numaralı aracın doğru geçmekte olan 2 numaralı araca yol vermediği

Soru 19
Araçların durma ve duraklama halleri dışında, genelde uzun süreli olarak bekletilmek üzere bırakılmasına ne ad verilir?

A) Park etme
B) İşaretleme
C) Trafik kazası
D) Trafikten men

Soru 20
Araçların yüklenmesine ilişkin usullere göre, yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçların her yılın hangi tarihleri arasında kış lastiği kullanması zorunludur?

A) 1 Eylül - 1 Ocak
B) 1 Ekim - 1 Şubat
C) 1 Kasım - 1 Mart
D) 1 Aralık - 1 Nisan

Soru 21
Motorlu bisiklet, motosiklet ve sürücüleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?

A) Geçme yaparken sinyal verilmesi
B) Tehlikeli madde taşıyan araçların geçilmesi
C) Sürülmeleri sırasında elde bagaj, paket ve benzerlerinin taşınması
D) Gidiş yönüne göre yolun en sağından seyredilmesi

Soru 22
Kara yolu üzerinde hareket hâlinde olan bir veya birden fazla aracın karıştığı ölüm, yaralanma veya zararla sonuçlanan olaylara ne ad verilir?

A) Kayıp
B) Hasar
C) Tahribat
D) Trafik kazası

Soru 23
I. Araç sahipleri zorunlu mali sorumluluk sigortası yaptırmak zorundadır.
II. Sürücüler, yetkililerin istemesi hâlinde zorunlu mali sorumluluk sigorta poliçelerini göstermek zorundadır.
Yukarıdaki bilgiler için hangisi söylenebilir?

A) I. doğru, II. yanlış
B) Her ikisi de yanlış
C) I. yanlış, II. doğru
D) Her ikisi de doğru

Soru 24
Trafik idari para cezasının tebliğ tarihinden itibaren en geç kaç gün içinde ödenmesi hâlinde, dörtte bir oranında indirim yapılır?

A) 7
B) 10
C) 15
D) 30

Soru 25
Monoküler (tek gözü gören) kişilerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Bu kişiler ticari araç kullanabilir.
B) Sürücü belgesi aldıktan sonra her yıl bir göz hekiminden sağlık raporu almaları zorunludur.
C) Kullanacakları araçların içinde, sağında ve solunda olmak üzere en az 3 ayna bulunması zorunludur.
D) Kendileri açısından konulan kurallara uyup uymadıklarının denetlenebilmesi için sürücü belgelerine monoküler ibaresi yazılır.

Soru 26
Aşağıdakilerden hangisi tedbirsiz ve saygısız araç sürmeye örnek değildir?

A) Aşırı hızdan kaçınmak
B) Korkutmak veya şaşırtmak
C) Su, çamur ve benzerlerini sıçratmak
D) Sigara külü ve izmaritlerini veya başka şeyleri yola atıp dökmek

Soru 27
Aşağıdakilerden hangisinin şehir içindeki araçlarda kullanılması yasaktır?

A) Stepne
B) Havalı korna
C) Güneş gözlüğü
D) Emniyet kemeri

yorum yaz
12 Aralık 2015 Trafik ve Çevre Bilgisi Dersi Ehliyet Sınav Soruları için yapılan yorumlar