Ehliyet Sınav Soruları
Doğru

Yanlış

Boş
Twitter'da Paylaş Google+'da Paylaş
Anasayfa » 2015 Ehliyet Sınav Soruları ve Cevapları

22 MART 2015 TRAFİK DERSİ ÇIKMIŞ EHLİYET SINAV SORULARI TEST ÇÖZ

Soru 1 22 Mart 2015 Trafik Ehliyet Sınav Soruları
Trafik ortamını paylaşanlarda, aşağıdaki tutum ve davranışlardan hangisinin bulunması hâlinde trafik düzeni ve güvenliği olumlu yönde etkilenir?

A) Aşırı tepki gösterilmesi
B) Birdenbire sinirlenilmesi
C) Bencillikten uzak durulması
D) Kaba ve saldırgan davranılması

Soru 2
Alkolün beyindeki karar verme ve frenleme yeteneğini bozması, özellikle vücudumuzdaki hangi sistem üzerinde etkili olduğunu gösterir?

A) Hareket sistemi
B) Sindirim sistemi
C) Dolaşım sistemi
D) Merkezi sinir sistemi

Soru 3
Kara yollarında kullanılabilen motorlu, motorsuz ve özel amaçlı taşıtlar ile iş makineleri ve lastik tekerlekli traktörlerin genel adı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Araç
B) Ticari taşıt
C) Arazi taşıtı
D) Taşıt katarı

Soru 4
Şekildeki trafik polisinin verdiği işarete göre numaralandırılmış araçlardan hangilerinin geçmesi doğrudur?
trafik soru 4
A) Yalnız 1
B) 1 ve 2
C) 1 ve 3
D) 2 ve 4

Soru 5 22 Mart 2015 Trafik Ehliyet Sınav Soruları
Şekildeki ışıklı trafik işaret cihazında, yeşil ışık ve kırmızı oklu ışık birlikte yanmaktadır. Bu durumda sürücülerin aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?
trafik soru 5
A) Düz gitmeleri
B) Düz gideceklerse beklemeleri
C) Sağa döneceklerse beklemeleri
D) Yol açıksa sola dönüş yapmaları

Soru 6
Şekildeki trafik işaretini gören sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması doğrudur?
trafik soru 6
A) Yolun solundan gitmesi
B) Takip mesafesini azaltması
C) Yavaş ve daha dikkatli gitmesi
D) Sağa dönüş lambasını yakması

Soru 7
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?
trafik soru 7
A) Kasisli yolu
B) Tehlikeli çıkış eğimli yolu
C) Açılan köprüye yaklaşıldığını
D) Zeminde gevşek malzeme bulunduğunu

Soru 8
Aşağıdakilerden hangisi bütün yasaklama ve kısıtlamaların sona erdiğini bildirir? trafik soru 8

Soru 9 22 Mart 2015 Trafik Ehliyet Sınav Soruları
Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi genişlik anlamında gabari sınırlamasının olduğunu bildirir? trafik soru 9

Soru 10
Taşıt yolu üzerine çizilen aşağıdaki yatay işaretlemelerden hangisi, şeridin sadece ileri yönde seyir için olduğunu bildirir? trafik soru 10

Soru 11
Ticari amaçla yük taşımacılığı yapan ve azami ağırlığı 3,5 tonu geçen araçların şoförlerinin, 24 saatlik herhangi bir süre içinde devamlı olarak kaç saatten fazla araç sürmesi yasaktır?

A) 1,5
B) 2,5
C) 3,5
D) 4,5

Soru 12
Şekle göre araç sürücüsü hangi şeritleri kullanabilir? trafik soru 12
A) 1 ve 2
B) 1 ve 3
C) 2 ve 3
D) 1, 2 ve 3

Soru 13 22 Mart 2015 Trafik Ehliyet Sınav Soruları
Aksine bir durum yoksa, saatte 120 kilometre hızla seyreden bir sürücü, önündeki araca en fazla kaç metre yaklaşabilir?

A) 20
B) 30
C) 40
D) 60

Soru 14
Aksine bir işaret yoksa, aşağıdakilerden hangisinin yerleşim yeri içindeki azami hızı 50 km/saat olmalıdır? trafik soru 14

Soru 15
Dönel kavşaklardaki geriye dönüşlerde aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?

A) Ada etrafında dönerken gereksiz yere şerit değiştirilmesi
B) Dönüş sonrası hızının gerektirdiği şeride girilmesi
C) Orta adaya bitişik şeritten dönüşe geçilmesi
D) Sağa ve sola dönüş kurallarına uyulması

Soru 16
Şekildeki gibi eğimsiz iki yönlü dar yoldaki karşılaşmada 2 numaralı aracın sürücüsü ne yapmalıdır? trafik soru 16
A) U dönüşü yapmalı
B) 1 numaralı araca yol vermeli
C) İlk geçiş hakkını kendisi kullanmalı
D) 1 numaralı aracın sürücüsünü ikaz edip durdurmalı

Soru 17 22 Mart 2015 Trafik Ehliyet Sınav Soruları
Park edilmiş araçta aşağıdakilerden hangisinin yapılmasına gerek yoktur?

A) El freninin çekilmesine
B) Motorun durdurulmasına
C) Park lambasının yakılmasına
D) Yol eğimli ise uygun vitese takılmasına

Soru 18
trafik soru 18 Şekildeki 1 numaralı araç sürücüsünün, önündeki aracı geçmesi sırasında aşağıdakilerden hangisini yapması yasaktır?

A) Uygun zaman ve mesafede dönüş ışıklarını yakması
B) İşaret vermeden önce iç ve dış aynalardan trafiği kontrol etmesi
C) Geçiş yapacağı araç sürücüsünü korna veya selektör yaparak uyarması
D) Önündeki aracı, sağından veya banketten yararlanmak suretiyle geçmesi

Soru 19
trafik soru 19 Şekle göre sola dönüş yapmak isteyen 1 numaralı motosiklet sürücüsü ne yapmalıdır?
A) 3 numaralı araca yol verip, 2 numaralı araçtan önce dönmeli
B) 2 ve 3 numaralı araçların geçmesini beklemeli
C) Diğer araçların durmasını sağlamalı
D) Geçiş hakkını kendisi kullanmalı

Soru 20
Aşağıdaki araçlardan hangisinde ilk yardım çantası bulundurmak mecburi değildir?

A) Otobüs
B) Minibüs
C) Motosiklet
D) Otomobil

Soru 21
Sürücüler, geceleri yakın ilerisi görülmeyen kavşak, dönemeç ve tepe üstlerine yaklaşırken gelişlerini nasıl haber vermek zorundadır?

A) Dönüş ışıklarını yakarak
B) Birkaç defa korna çalarak
C) Acil uyarı ışıklarını yakarak
D) Yakın ve uzağı gösteren ışıkları art arda ve sıra ile yakarak

Soru 22
trafik soru 22 Şekildeki otoyolda numaralanmış şeritlerden hangisi ayrılma (yavaşlama) şerididir?

A) 1
B) 2
C) 3
D) 4

Soru 23
Aşağıdakilerden hangisi, araçlarda olası bir kaza anında ölüm ve yaralanmaların en aza indirilmesi amacıyla alınan önlemlerdendir?

A) Koyu renk giysiler giyilmesi
B) Aracın kapılarının açık tutulması
C) Trafikteki motorlu araç sayısının artırılması
D) Seyir halinde iken emniyet kemeri kullanılması

Soru 24
Trafik kazasına karışan sürücü yaralanmamış ise aşağıdakilerden hangisini yapmak zorundadır?

A) Akan trafiği kontrol etmek
B) Yolu hemen trafiğe açmak
C) Kaza ile ilgili iz ve delilleri yok etmek
D) Işıklı işaret veya yansıtıcı cihazları koymak

Soru 25
Üzerinde renk ve teknik değişiklik yapılan veya kullanım amacı değiştirilen araçlara ait tescil belgeleri, sahiplerinin gerekli uygunluğu sağlamaları bakımından kaç gün süre ile geçerliliğini korur?

A) 30
B) 40
C) 50
D) 60

Soru 26
B sınıfı sürücü belgesine sahip olan Mehmet, A2 sınıfı sürücü belgesi almak için başvuru yapıyor.
Bu durumda Mehmet, aşağıda resimleri verilen araçlardan hangisini kullanmak istemektedir? trafik soru 26

Soru 27
Haritaların sol kenar çizgisi hangi ana yönü gösterir?

A) Batı
B) Doğu
C) Kuzey
D) Güney

yorum yaz
22 Mart 2015 Trafik ve Çevre Bilgisi Dersi Ehliyet Sınav Soruları için yapılan yorumlar