Ehliyet Sınav Soruları
Doğru

Yanlış

Boş
Twitter'da Paylaş Google+'da Paylaş
Anasayfa » 2015 Ehliyet Sınav Soruları ve Cevapları

27 HAZİRAN 2015 TRAFİK DERSİ ÇIKMIŞ EHLİYET SINAV SORULARI ÇÖZ

Soru 1 27 Haziran 2015 Trafik Ehliyet Sınav Soruları
Aşağıdakilerden hangisi güvenli sürücülüğü belirleyen kişilik özelliklerindendir?

A) Dikkat ve konsantrasyon bozucu davranışlara açık olma eğilimi
B) Trafik ortamındaki riskleri en aza indirecek biçimde davranma becerisi
C) Kızgın ve yarışmacı motivasyon ile araç kullanma isteği
D) Trafik ihlallerinin suç teşkil etmediği algısı

Soru 2
Aşağıdakilerden hangisi Emniyet Genel Müdürlüğünün görevlerinden biri değildir?

A) Araçların muayenesini yapmak
B) Duran ve akan trafiği düzenlemek ve yönetmek
C) Araçların tescil işlemlerini yaparak belge ve plakalarını vermek
D) El koyduğu trafik kazalarında trafik kaza tespit tutanağı düzenlemek

Soru 3
Aşağıdakilerden hangisi bölünmüş kara yoludur? bölünmüş kara yolu

Soru 4
Önündeki aracı 80 km/saat hızla takip eden bir sürücü, arada en az kaç metre mesafe bırakmalıdır?

A) 20
B) 30
C) 40
D) 50

Soru 5 27 Haziran 2015 Trafik Ehliyet Sınav Soruları
trafik soru 5 Şekildeki trafik görevlisinin işaretine göre
2 numaralı aracın sürücüsü ne yapmalıdır?

A) Beklemeli
B) Sola dönmeli
C) Doğru gitmeli
D) Geriye dönmeli

Soru 6
trafik soru 6 Aksine bir durum yoksa, şekildeki gibi ışıklı trafik işaret cihazında kırmızı ışığın yandığını gören sürücü ne yapmalıdır?

A) Durup beklemeli
B) Durmadan geçmeli
C) Gelen araç yoksa dikkatli geçmeli
D) Yayalar geçebileceği için yavaş gitmeli

Soru 7
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?
trafik soru 7
A) Sola tehlikeli devamlı virajı
B) Dönel kavşağa yaklaşıldığını
C) Tünele yaklaşıldığını
D) Sola mecburi yönü

Soru 8
Aşağıdakilerden hangisi köprü yaklaşımını (sağ, sol) gösteren işaret levhasıdır? köprü yaklaşımı

Soru 9 27 Haziran 2015 Trafik Ehliyet Sınav Soruları
Aşağıdakilerden hangisi tali yoldan kavşağa gelindiğini bildirir? tali yoldan kavşağa

Soru 10
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?
trafik soru 10
A) Geçme yasağı sonunu
B) Hız sınırlaması sonunu
C) Araç trafiğine kapalı yolu
D) Öndeki taşıtı geçme yasağını

Soru 11
Taşıt yolu üzerine çizilen aşağıdaki yatay işaretlemelerden hangisi, şeridin sadece sağa dönüş için olduğunu bildirir? sadece sağa dönüş işareti

Soru 12
Sürücüye ait belgeler tam olsa bile, aşağıdaki hâllerin hangisinden dolayı sürücü araç kullanmaktan men edilir?

A) Azami hız sınırını aşmışsa
B) Taşıma sınırının üstünde yolcu almışsa
C) Taşıma sınırının üstünde yük yüklemişse
D) Uyuşturucu madde alarak araç kullanıyorsa

Soru 13 27 Haziran 2015 Trafik Ehliyet Sınav Soruları
Şekildeki durumda sürücünün hangisini yapması zorunludur? trafik soru 13
A) Uygun mesafede mutlaka durması
B) Sola dönecekse, durmadan seyrini sürdürmesi
C) Sağa dönecekse, durmadan seyrini sürdürmesi
D) İleri yönde gidecekse, durmadan seyrini sürdürmesi

Soru 14
Aksine bir işaret yoksa, şekildeki aracın yerleşim yeri içindeki azami hızı saatte kaç kilometredir?
trafik soru 14
A) 30
B) 50
C) 70
D) 80

Soru 15
trafik soru 15 Şekildeki araç sürücüsü, kamu hizmeti yapan yolcu taşıtı durağının en az kaç metre mesafe dışına aracını park edebilir?
A) 5
B) 10
C) 15
D) 20

Soru 16
trafik soru 16 Şekle göre aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğrudur?
A) Takip mesafesinin azaltılması
B) Araçların aynı şeritte seyretmesi
C) Öndeki aracın karşı şeride geçmesi
D) Arkadaki aracın öndeki aracı geçmesi

Soru 17 27 Haziran 2015 Trafik Ehliyet Sınav Soruları
Aksine bir işaret yoksa, dönüş yaparak doğrultu değiştirecek olan araç sürücülerinin aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

A) Karşıya geçen yaya varsa geçiş hakkını kendisinin kullanması
B) Niyetini dönüş lambasıyla önceden bildirmesi
C) Sağa dar, sola geniş kavisle dönmesi
D) Hızını azaltması

Soru 18
trafik soru 18 Şekle göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) 1 numaralı aracın öncelikle geçmesi
B) 1 numaralı aracın hızını artırarak kavşağa girmesi
C) 1 numaralı aracın 2 ve 3 numaralı araçların geçmesini beklemesi
D) 3 numaralı aracın 2 numaralı aracı ikaz ederek durdurması

Soru 19
Fazla eğimli yollarda karşılaşma hâllerinde; çıkan araç için geçiş güç veya mümkün değilse, güvenli geçişi sağlamak üzere inen araçlar, sığınma cebi de yoksa aşağıdakilerden hangisini yapmak zorundadır?

A) Motorun çalışmasını durdurup, vitesi boşa alarak inmek
B) Çıkan araç için manevra imkânı bulunmadığının açıkça anlaşılması hâlinde geri gitmek
C) Çıkan aracın sürücüsünü ikaz ederek yavaşlatmak
D) Çıkan aracın geri gitmesini beklemek

Soru 20
I- Dönüş ışıklarının "geç" anlamında kullanılması yasaktır.
II- Sadece park veya sis ışıkları yakılarak da araç sürülebilir.

Bu bilgiler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) I. doğru II. yanlıştır.
B) Her ikisi de yanlıştır.
C) I. yanlış II. doğrudur.
D) Her ikisi de doğrudur.

Soru 21
Ülkemizde, her yıl yaklaşık olarak beş bin kişinin hayatını kaybettiği ve bu rakamın iki katı kadar da yaralanma olayının gerçekleştiği trafik kazalarının önünün kesilmesindeki en büyük etken aşağıdakilerden hangisidir?

A) Otomotiv sanayisindeki gelişmelerin takip edilmesi
B) Bireylerde trafik kültürü ve bilincinin oluşturulması
C) Trafik suçlarına uygulanan cezaların artırılması
D) Taşıt bakımlarının zamanında yaptırılması

Soru 22
Araçlarda ilk yardım çantası bulundurulması konusunda aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Sadece şehir içi taşımacılık yapan araçlarda zorunludur.
B) Sadece şehirler arası taşımacılık yapan araçlarda zorunludur.
C) Motorlu araçlarda (motorlu bisiklet, motosiklet ve traktör hariç) zorunludur.
D) Sadece A1, A2 ve F sınıfı belge ile kullanılan araçlarda zorunludur.

Soru 23
I- İtfaiye araçları
II- Toplu taşıma araçları
III- Yaralı ve acil hasta taşıyan araçlar

Verilenlerden hangileri geçiş üstünlüğüne sahip araçlardandır?

A) Yalnız I
B) I ve II
C) I ve III
D) I, II ve III

Soru 24
Bir kaza anında, başta kafa ve göğüs yaralanmaları olmak üzere olası bazı yaralanma türlerine karşı geliştirilmiş, seyir esnasında takılması zorunlu olan koruyucu düzenek aşağıdakilerden hangisidir?
A) Takograf
B) Çekme halatı
C) Boyun korsesi
D) Emniyet kemeri

Soru 25
Araçların muayene süresi dolmasa bile, aşağıdaki hallerin hangisinden dolayı özel muayenesi zorunludur?

A) Kazaya karışması sonucu yetkili görevli tarafından gerekli görüldüğünde
B) Sürücüsü veya işleticisi değiştiğinde
C) Motoru bakımdan geçirildiğinde
D) Sahibi değiştiğinde

Soru 26
Aşağıdakilerden hangisi, Motorlu Taşıt Sürücü Belgesi alacaklarda aranan şartlardan biri ?

A) Sağlık şartı
B) Öğrenim şartı
C) Eğitim ve sınav şartı
D) Motorlu araç sahibi olma şartı

Soru 27
Kara yollarında hareket halinde bulunan her araç çıkardığı gürültü, egzoz gazı, yağ ve yakıt sızıntısı ile çevreyi kirletici bir faktördür.

Buna göre aşağıdakilerden hangisinin yapılması, araçların çevre üzerindeki olumsuz etkisini en aza indirir?

A) Bakım sırasında çıkan eski parça ve malzemelerin çevreye bilinçsizce bırakılması
B) Araç bakımlarının zamanında ve tam olarak yaptırılmasına özen gösterilmesi
C) Uzun süreli duraklama ve park sırasında motorun çalışır hâlde tutulması
D) Araca gereğinden fazla yük yüklenmesi

yorum yaz
27 Haziran 2015 Trafik ve Çevre Bilgisi Dersi Ehliyet Sınav Soruları için yapılan yorumlar